V občini Sevnica načrtujejo nova stanovanjska naselja v Krmelju in Studencu

Območje gradnje na Studencu.

Občina Sevnica načrtuje komunalno opremljanje dveh območij v Krmelju in Studencu, na katerih bodo zrasla nova stanovanjska naselja.

Območje v Krmelju v velikosti 6485 kvadratnih metrov je trenutno pretežno poraslo s travo.

Nadomestili jo bodo štiri novi stanovanjski objekti, od tega dva dvostanovanjska in dva enostanovanjska. Predvidena je tudi ureditev nove dostopne ceste ter meteorne kanalizacije in fekalnega kanala.

Območje gradnje v Krmelju.

Na Studencu gre za območje ob podružnični šoli. Zgrajenih bo 14 prostorskih enot, od katerih je na enajstih predvidena gradnja dvanajstih stanovanjskih objektov. Trije stanovanjski objekt že stojijo, za gradnjo pa je prostih še devet parcel. Dovoljena je gradnja eno in dvostanovanjskih stavb ter določene vrste pomožnih nestanovanjskih objektov.

A. M.