V mestnem jedru Sevnice rušijo hišo, ki je kazila okolico

Rušitev hiše. Vir: Občina Sevnica.

V občini Sevnica bodo porušili propadajočo hišo na Florjanski cesti 1, ki je že nekaj časa kazila videz starega mestnega jedra. S tem bodo omogočili boljši pregled na tamkajšnjih cestah, načrtujejo tudi ureditev pločnika in hortikulturno zasaditev.

Hiša na Florjanski ulice je propadala že nekaj časa.

Bila je večkrat poplavljena, k njeni dotrajanosti je pripomogla tudi prisotnost vlage, ki je povzročila preperelost zidov in strehe. Hiša je bila dolgo časa naprodaj, a zanjo ni bilo zanimanja. Na koncu se jo je odločila kupiti občina, ki se je zaradi dotrajanosti in poškodovanosti odločila za rušitev. Ta že poteka.

Hiša tlorisne površine 161 kvadratnih metrov je imela zgolj 29 kvadratnih metrov pripadajočega zemljišča. Dodatno utesnjenost območja opredeljujejo stara in nova, pod cesto zacevljena struga Florjanskega potoka, državna in lokalna cesta s pločnikom ter drugi komunalni vodi.

“Po dokončni odstranitvi objekta bo potrebno celovito obdelati možnosti ureditev tega dela starega mestnega jedra. Tako se bodo vsi nadaljnji posegi izvajali skladno s pogoji in soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, saj gre za pomemben del urbanistične zasnove trga, ki je ključen za vse bodoče načrte na območju tega križišča,” ob tem pravijo na občini.

A. M.