V Krškem še vedno na voljo sredstva za sofinanciranje hišnih kanalizacijskih priključkov

Iz Mestne občine Krško so sporočili, da so še vedno na voljo sredstva javnega razpisa za sofinanciranje hišnih kanalizacijskih priključkov in malih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode. Najvišja višina sofinanciranja za posamezen objekt je 2400 evrov oziroma 70 do 95 odstotkov stroškov, ki so nastali od 1. 1. 2019 naprej. Vloge je mogoče oddati na občino osebno ali po pošti.

 

Upravičenci do povračila stroškov investicije so fizične osebe, lastniki stanovanjskih hiš, s stalnim prebivališčem v Mestni občini Krško in društva s sedežem v Mestni občini Krško, ki delujejo v javnem interesu.

Kandidati lahko vloge pošljejo na naslov Mestna občina Krško, Oddelek za gospodarsko infrastrukturo, CKŽ 14, 8270 Krško ali osebno v informacijski pisarni Mestne občine Krško (pritličje). Javni razpis in razpisna dokumentacija s prilogami sta na voljo na spletni strani Mestne občine Krško.

M. P.