V Krškem nočejo Zasavsko-posavske pokrajine

Zadnji predlog pokrajin.

Občinski svet Občine Krško je na seji sprejel sklep, da sicer soglaša z ustanovitvijo pokrajin, ne soglaša pa s tem, da je Krško del predlagane Zasavsko-posavske pokrajine. Predlaga ustanovitev samostojne posavske pokrajine, skladno z dosedanjo statistično regijo Posavje, ki se naj imenuje pokrajina Posavje ali Posavska pokrajina in ima sedež v Krškem.

 

Predsednik državnega sveta Alojz Kovšca, ki je krški občinski svet nagovoril preko spletne aplikacije, je izrazil željo, da bi pokrajine čim prej zaživele, v državnem svetu pa bodo pripravili več variantnih predlogov. “Ključno je, da ste se Posavci organizirali. Takšne pokrajine imajo lepo prihodnost,” je še dodal Kovšca.

Trenutna statistična regija Posavje obsega šest občin – poleg občine Krško še občine Brežice, Sevnica, Kostanjevica na Krki, Radeče in Bistrica ob Sotli. Po zadnjem predlogu širše strokovne državne skupine, ki pripravlja pokrajinsko zakonodajo, pa bi združili zdajšnji pokrajini Posavje in Zasavje v skupno Zasavko-posavsko pokrajino s sedežem v Krškem.

A. M.