V Krškem manj obolelih za rakom in več nesreč zaradi alkohola

Občina Krško

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je pripravil pregled ključnih kazalnikov zdravja v občini Krško v primerjavi s slovenskim povprečjem. Podatki kažejo, da v Krškem beležijo manjšo pojavnost klopnega meningoencefalitisa, astme in novih primerov obolelih za rakom. Je pa več nesreč zaradi alkohola, kot je slovensko povprečje.

 

V mestni občini Krško je stopnja delovne aktivnosti višja od slovenskega povprečja. Občina ima negativen prirast prebivalstva in v zadnjih letih beleži opazno rast števila starejših nad 80 let.

V občini je delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka kot tudi tistih, ki jih prejemajo za sladkorno bolezen, višji od slovenskega povprečja, vendar pa je spodbudno dejstvo, da se delež bolnikov pri obeh boleznih v zadnjih letih zmanjšuje. Kljub temu, da je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi 2,6 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1, je stopnja umrljivosti zaradi slednje pod slovenskim povprečjem.

Na NIJZ v Krškem beležijo višjo stopnjo bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka, in sicer je ta 8,7 na 1000, v Sloveniji pa 6,5. So pa spodbudni podatki, da se zmanjšuje delež kadilcev in tudi pojav astme pri otrocih in mladostnikih. Zmanjšuje se število novih primerov raka debelega črevesja in danke. Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji pa je bil višji od slovenskega povprečja.

V občini zaznavajo slab odziv na preventivne programe Svit, Dora in Zora, zato pozivajo občane, da se v skrbi za svoje zdravje in zgodnje odkrivanje rakavih obolenj odzivajo na pozive NIJZ.

A. M.