V Brežicah zaključujejo s preplastitvijo ceste Mokrice–Obrežje–Slovenska vas

Načrt obvoznice.

V občini Brežice letos zaključujejo nekatere uspešne infrastrukturne projekte, hkrati pa tečejo priprave na nove, kot je na primer gradnja vzhodne brežiške obvoznice.

V teh dneh Brežicah zaključujejo s projektom preplastitve regionalne ceste Mokrice–Obrežje–Slovenska vas, ki sta ga financirali Direkcija RS za infrastrukturo in Občina Brežice. Poleg preplastitve 1,7 kilometra ceste so dela obsegala še ureditev odvodnjavanja in postavitev nove cestne razsvetljave ter komunalnih vodov. Za večjo varnost v prometu so uredili tudi pločnik za pešce. Novo ureditev bodo namenu uradno predali v petek, 15. oktobra 2021, v Jesenicah na Dolenjskem.

Prav tako v petek bodo predstavniki občine v dvorani Posavskega muzeja Brežice z državo podpisali sporazuma o sofinanciranju 1. etape vzhodne obvoznice Brežic. Sporazum med Občino Brežice, ministrstvom za okolje in prostor ter ministrstvom za infrastrukturo bodo podpisali župan Občine Brežice Ivan Molan, državna sekretarka Metka Gorišek in državni sekretar Aleš Mihelič.

Občina je naročilo za izbor izdelovalca projektne dokumentacije za gradnjo obvoznice, v sklopu katere je predvidena tudi gradnja mostu čez Savo, objavila avgusta. Obvoznica bo povezala regionalni promet iz Krškega proti Brežicam ter Bizeljskega proti Brežicam in ga navezala na bližnjo avtocesto z obvozom mimo mestnega jedra.

M. P.