V Brežicah kmalu največji evropski mednarodni športni tabor

Brežiški zavod za podjetništvo, turizem in mladino je pridobil 450.000 evropskih sredstev za projekt mentorstva mladih v športu. Z njim bodo mlade spodbujali k udejstvovanju v športu, za kar v projekt vabijo športne pedagoge in vse športne navdušence, in pripravili največji evropski mednarodni športni tabor Hepa camp.

 

Za sredstva Evropske komisije za projekte športa za leto 2022 se je prijavilo 506 organizacij. Na področju projektov, kjer so mogoče najvišje dotacije, je bilo za sofinanciranje priporočenih 20 projektov. Devetim organizacijam iz vse Evrope je bil nato odobren maksimalen znesek sofinanciranja v višini po 450.000 evrov, med njimi tudi brežiškemu zavodu.

“V projektu Z roko v roki bomo s športom naslavljali večinoma mlade, ki so ciljna skupina projekta in lahko s svojim aktivnim preživljanjem prostega časa naredijo veliko za svoje dobro počutje in zdravo življenje,” pravijo v zavodu.

Glavni namen projekta je povečati stopnjo udejstvovanja mladih v športu, kar nameravajo doseči z izvajanjem inovativnih oblik športne rekreacije in z organizacijo največjega evropskega mednarodnega športnega tabora Hepa camp, kjer bo v šestih tednih športnih aktivnosti v Mladinskem centru Brežice vključenih 420 mladih iz 11 držav.

S projektom bodo uradno začeli 1. decembra, trajal pa bo 18 mesecev. Ob tej priložnosti vabijo lokalne športne pedagoge in vse športne navdušence, ki se zavedajo, da sta rekreacija in šport temelj zdrave družbe, da se pridružijo projektu.

A. M.