V Brežicah dobili dodatna podžupana

Brežiški župan Ivan Molan je včeraj imenoval dodatna podžupana. Pred tem imenovanemu podžupanu Aleksandru Gajskemu (SDS), ki skrbi za naloge s področja gospodarstva, turizma in kmetijstva, sta se pridružila podžupanja Mojca Florjanič (Gibanje Svoboda) in Bogdan Palovšnik (SD), ki je bil podžupan Občine Brežice že v prejšnjem mandatu.

 

Molan je na novinarski konferenci povedal, da bo brežiška občina imela tri nepoklicne podžupane, za imenovanje dodatnih dveh podžupanov pa se je podobno kot v prejšnjem županskem mandatu odločil, da bi razširil sodelovanje v občinskem svetu in na terenu.

Podžupanja Florjaničeva bo skrbela za družbene dejavnosti oz. za kulturo, šport, izobraževanje, vzgojo in socialo. Palovšnik bo enako kot v prejšnjem občinskem sklicu bdel nad občinsko infrastrukturo in skrbel za sodelovanje s krajevnimi skupnostmi.

Z imenovanjem dodatnih podžupanov so v Brežicah tudi dokončno konstituirali občinski svet in občinsko vodstveno ekipo novega sklica.

A. M.