V Brežicah bodo dogradili zdravstveni dom

Zdravstveni dom Brežice (vir: arhiv)

Občina Brežice načrtuje dograditev Zdravstvenega doma Brežice, za kar je izdelala in sprejela že vso potrebno dokumentacijo ter pridobila gradbeno dovoljenje.

Namen dograditve je razširitev obstoječih zdravstvenih programov in Lekarne Brežice.

Med drugim nameravajo zgraditi troetažni prizidek skupne neto tlorisne površine nekaj manj kot 2000 kvadratnih metrov, urediti prostore za lekarno v pritličju ter dodatne prostore za potrebe zdravstvenih dejavnosti, kot so otroški in šolski dispanzer, laboratorij ter medicina dela, prometa in športa. Stavba bo imela tudi zunanje dvigalo.

Vrednost naložbe je ocenjena na 7,7 milijona evrov in se je od začetka izdelave dokumentacije do zdaj zaradi razmer na trgu podražila za 1,5 milijona evrov. Od tega bo ministrstvo za zdravje prispevalo 853.388 evrov, kar je odobrila še prejšnja vlada. Še nekaj manj kot pol milijona naj bi prejeli od Eko sklada. Del sredstev bosta prispevala tudi Lekarna Brežice (2,3 milijona) in Zdravstveni dom Brežice (0,41 milijona).

Gradnja bo predvidoma stekla oktobra in naj bi bila končana marca 2024.

Tako bo zdravstveni dom izgledal po dograditvi:

A. M.