V Bistrici ob Sotli odstopajo po deležu samomorov in boleznih zaradi alkohola

Bistrica ob Sotli (vir: kraji.eu)

Bistrica ob Sotli je manjša slovenska občina, ki leži ob rekah Bistrica in Sotla, v njej leži tudi Kozjanski regijski park. Občina na področju zdravja od slovenskega povprečja odstopa po številu samomorov in številu boleznih, ki jih je mogoče neposredno pripisati alkoholu, ugotavlja Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Stopnja samomorov v občini namreč znaša 40 samomorov na 100.000 prebivalcev, medtem ko je povprečje v Sloveniji za polovico nižje, in sicer 20 samomorov na 100.000 prebivalcev. Občina odstopa tudi po številu boleznih, ki jih je mogoče pripisati neposredno alkoholu, in sicer za takšno boleznijo zboli 3,8 ljudi na 1000 prebivalcev, medtem ko je slovensko povprečje dva prebivalca na 1000 ljudi. Morda tudi zato bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev v občini znaša 17,3 dneva letno, medtem ko je povprečje v Sloveniji 14,4 dneva.

Občina od slovenskega povprečja nekoliko odstopa tudi po številu bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi in zlomov kolka. Zaradi srčnih kapi v bolnišnico letno sprejmejo 1,6 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, medtem ko je povprečje v Sloveniji 2,1. Zaradi zloma kolka v bolnišnico sprejmejo 4,7 na 1000 prebivalcev – povprečje v Sloveniji je 6,2.

Zelo blizu slovenskemu povprečju pa je delež Bistričanov, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka. Prav tako so otroci iz Bistrice ob Sotli podobno telesno pripravljeni, kot njihovi vrstniki drugod po Sloveniji. Enako je z deležem prometnih nezgod, ki jih povzročijo vinjeni vozniki, ki ne bistveno odstopa od slovenskega povprečja.

Slabši, kot je slovensko povprečje, so Bistričani pri jemanju zdravil za sladkorno bolezen.

V občini je manj srčne in več možganske kapi od povprečja v državi. Manj je novo odkritih rakov, precej več pa novih primerov raka debelega črevesja in danke. Nad povprečjem je tudi novih primerov raka dojke. Več je tudi prejemnikov zdravil zaradi duševnih motenj. Ta zdravila jemlje približno vsak šesti odrasel občan.

Vir: nijz.si

M. A.