V Bistrici ob Sotli načrtujejo gradnjo nove telovadnice in vrtca

Bistrica ob Sotli (vir: kraji.eu)

Občina Bistrica ob Sotli načrtuje gradnjo novega vrtca in telovadnice s podzemno garažo pri tamkajšnji osnovni šol. Z gradnjo naj bi začeli konec letošnjega leta oz. v začetku leta 2023. Vrednost naložbe je ocenjena na pet milijonov evrov, še prej pa morajo porušiti obstoječo telovadnico in gasilski dom ob šoli.

 

Z novimi prostori bosta vrtec Bistrica ob Sotli in tamkajšnja osnovna šola pridobila primerne, večje in sodobne prostore, kar naj bi pozitivno vplivalo na demografski, družbeni, socialni in ekonomski razvoj območja in občine.

Z novo telovadnico naj bi bile zagotovljene kakovostne športnorekreacijske površine. “Projekt občini prinaša mnoge koristi, ki se kažejo na dolgi rok in jih je težko ustrezno ovrednotiti, saj ima večina teh koristi indirekten vpliv na blagostanje prebivalstva ter razvoj naselja in šolskega okoliša. Ta nedvomno pripomore k napredku naselja, šolskega okoliša in občine ter je zato družbeno-ekonomsko upravičena,” pravijo na bistriški občini.

V novem vrtcu so predvideni dva oddelka prvega starostnega obdobja in trije oddelki drugega starostnega obdobja, v katere bi lahko vpisali od 52 do 70 otrok.

A. M.