V Artičah obeležili 50 let delovanja vrtca

Foto: Občina Brežice

V Artičah so ta teden v telovadnici šole s pestrim programom otrok in vzgojiteljic vseh šestih skupin vrtca Ringaraja obeležili pol stoletja delovanja tamkajšnjega vrtca.

 

Leta 1972 je prag artiškega vrtca skupaj s prvo vzgojiteljico, učiteljico razrednega pouka Stanislavo Šebrek prestopilo 22 otrok. Skoromno igralnico so najprej uredili v prostorih prosvetnega doma. Takratnemu ravnatelju Mihi Halerju je skupaj s starši uspelo odpreti prvi oddelek vrtca, s čimer je mnogim družinam omogočil prepotrebno varstvo otrok.

”Skromno opremljeni prostori niso zaustavili veselega vzdušja otrok, ki je bilo sproščeno, in vzgojiteljice, ki je bila polna življenja ter je kljub nekoliko slabšim pogojem z vztrajnostjo in iznajdljivostjo sledila potrebam in željam otrok,” je v svojem nagovoru povedala pomočnica ravnateljice vrtca Nataša Petelinc.

Delež vključenih predšolskih otrok je naraščal, potreba po novih prostorih je bila vedno večja. V šolskem letu 1975/1976 so ob že delujočem oddelku odprli novega v sosednjem prostoru Prosvetnega doma. Tri leta kasneje so se najmlajši preselili v nove prostore v prizidku šole. V šolskem letu 1987/1988 so zaradi novega, tretjega oddelka uporabili še pouku namenjeno sosednjo učilnico. Delovala sta dva oddelka male šole in en oddelek mlajših otrok.

Povečevanje števila vpisanih otrok je v šolskem letu 1995/1996 privedlo do odpiranja novega oddelka. Za 85 otrok je bilo premalo prostora, treba je bilo adaptirati podstrešje šole ter pridobiti nove igralnice in sanitarije. Prvič so delovali štirje oddelki. Z uvedbo devetletke v šolskem letu 2000/2001 je poskusno deloval prvi razred samih šestletnikov, kljub izpadu male šole so v vrtcu delovali štirje oddelki, dva od teh v polovični zasedbi. V šolskem letu 2004/2005 so otroci skupaj s starši izbrali ime za vrtec – Vrtec Ringaraja, napisali so tudi himno vrtca in odkrili logotip z novim imenom vrtca. Zaradi povečanega vpisa predvsem najmlajših otrok so v šolskem letu 2009/2010 odprli oddelek pri družini Pintarič. Aprila leta 2010 je artiški vrtec postal tudi eko vrtec. Ker prostori v šolski zgradbi že dolgo niso več zagotavljali primerne prostorske ureditve, so leta 2020, ko se je začela epidemija koronavirusa, so začeli z gradnjo prizidka za namene vrtca pri OŠ. Od lanskega leta imajo tako v Artičah nov velik, 6-oddelčni vrtec, v katerega je vključenih 108 otrok.

Foto: Občina Brežice

”Naš vrtec je velika hiša, kjer prevladuje svet igre, sodelovanja, učenja, skupnega sobivanja ter povezovanja vrtca in šole,” je poudarila Petelinčeva, ki se je ob koncu zahvalila tudi staršem, ker izkazujejo zaupanje in soustvarjajo uspešno vsebinsko podobo vrtca, nekdanjim sodelavkam, ki so postavile temelje, na katerih gradijo naprej, ter zdajšnjim sodelavkam in sodelavcem, ki s svojo energijo in vsakodnevno predanostjo plemenitijo vsakdan v vrtcu ter ga polnijo s toplino in razumevanjem vseh otrok.

Slavnostnega dogodka se je udeležila podžupanja občine Brežice Mojca Florjanič, ki je vsem iskreno čestitala in v svojem nagovoru poudarila, da strokovna javnost vedno znova ugotavlja, kako površno je v javnosti razumljena predšolska vzgoja. ”Še vedno se premalo poudarja ključen pomen predšolskega obdobja v človekovem razvoju, pa tudi to, kako zelo pomembni so pri tem izobraženi in kompetentni strokovni delavci. In na to je potrebno vedno in znova glasno opozarjati. V Sloveniji imamo kakovostne vrtce, vzpostavljen je družinam prijazen vzgojno-izobraževalni sistem predšolske vzgoje, vedno pa smo lahko še boljši. Ravno konstruktivna moč dobrega medsebojnega sodelovanja in združene moči, podkrepljene z odličnim strokovnim znanjem, ki ga zaposleni v tem sementu zagotovo imate, lahko dvigne kakovost slovenskih vrtcev še na višjo raven. In verjamem, da vam uspeva in da vam bo tudi v prihodnje to uspelo. Vi ste srčika procesa, ki je za naše malčke tako zelo pomemben!”

Nagovor je zaključila z besedami: ”Otroci so naše največje bogastvo, zato z njimi tako tudi ravnajmo. Bodimo njihov glas in storimo vse, da so in ostanejo varni, zdravi in svetla prihodnost našega jutri.”

Vir: Občina Brežice