Uspešno izvedli mednarodno vajo Civilne zaščite občine Brežice Potres Brežice 2017

Brežice, 13. maj - Ob stoletnici rušilnega potresa, ki se je zgodil leta 1917, je potekala v središču Brežic (med Zdravstvenim domom Brežice, Splošno bolnišnico Brežice, Športno dvorano Brežice in stanovanjskim blokom v Maistrovi ulici 2 ter na Borštu) velika mednarodna vaja Potres Brežice 2017. Vajo je pripravila in izvedla Civilna zaščita občine Brežice v sodelovanju z organizacijami, ki so vključene v sistem zaščite, reševanja in pomoči .

Fotografija je simbolična (pixabay.com)

Predpostavka vaje, ki se je je udeležilo več kot sto pripadnikov Kinološkega društva Brežice, Kinološkega društva IZAR, Jamarske reševalne službe reševalnega centra Novo mesto, Policijske postaje Brežice, Slovenske vojske, Hrvatske gorske službe spašavanja stanice Samobor, Civilne zaštite Grada Samobor, Urgentnega centra Brežice, Zdravstvenega doma Brežice, Splošne bolnišnice Brežice, Poklicne gasilske enote Krško, Regijskega centra za obveščanje Brežice, prostovoljnih gasilskih društev Brežice, Brežice okolica in Bukošek ter Civilne zaščite občine Brežice, je bil potres rušilne moči, ki je poškodoval številne stavbe v občini Brežice.

Cilj vaje je bil preveriti možnost dostave ekipe Civilne zaščite občine Brežice za iskanje zasutih v ruševinah z geofonom ter ekipe za iskanje s psi na območje potresa s helikopterjem, delovanje enot Civilne zaščite občine Brežice v sodelovanju z drugimi organizacijami iz občinskega in mednarodnega sistema zaščite, reševanja in pomoči. Poleg drugih namenov je bil osrednji namen vaje tudi v praksi preveriti delovanje mednarodnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o sodelovanju pri varstvu pred naravnimi in civilizacijskimi nesrečami

Ob 8.10 se je zgodil močan potres z nadžariščem potresa na območju Brežic. Močnejše tresenje tal je trajalo dve minuti ter se po treh minutah rahlega tresenja ponovilo še močneje. Prvi močnejši potresni sunek je bi potresne magnitude moči 4,2, drugi pa 5,2.

V Brežicah se je kot posledica potresnega sunka zgodilo veliko dogodkov in dejanj hkrati. Reševali so osebo ujeto v bloku, ker se je porušili stopnišče, iskali so morebitne preživele med ruševinami, helikopterji so poškodovane vozili v Splošno bolnišnico Brežice, s pomočjo gasilskih škarij so iz vozila rešili nepoškodovano osebo,…

Z istočasnostjo dogodkov je prišla do izraza dobra usposobljenost poveljnika Civilne zaščite občine Brežice ter Štaba Civilne zaščite občine Brežice za krizno delovanje oziroma upravljanje v stresnih razmerah, ko dogodki prehitevajo dogodke in so potrebne hitre ter tehtne odločitve.

Civilna zaščita občine Brežice je skupaj z ostalimi organizacijami iz občinskega, državnega kot mednarodnega okolja dokazala, da se je v primeru naravne ali druge nesreče sposobna odzvati ter da lahko tako prebivalci občine Brežice kot tudi drugi in drugje vedno računajo nanjo.

Več o vaji in fotografije si lahko pogledate na spletni strani občine Brežice na naslednji povezavi: https://www.brezice.si/objave/civilna_zascita/2017051613184514/Uspe%C5%A1no%20izvedli%20mednarodno%20vajo%20Civilne%20za%C5%A1%C4%8Dite%20ob%C4%8Dine%20Bre%C5%BEice%20Potres%20Bre%C5%BEice%202017/

Rušilni potres se je zgodil v Brežicah 29. januarja 1917 ob 8. uri in 22 minut, velja za enega najmočnejših potresov 20. stoletja, ki se je zgodil na naših tleh. Globina žarišča je bila 13 km. Magnituda potresa je bila 5,7, dosegel pa je največje učinke VIII. stopnje po EMS.

Poškodovana cerkev Sv. Helene v Brežicah. (Vir: ARSO)

Potresni sunek je najbolj prizadel območje Krško-Brežiškega polja in Gorjancev. Najbolj so bile poškodovane zgradbe v Brežicah, Krški vasi, Globokem in Stojdragi. Potres so čutili prebivalci celotne današnje Slovenije, njegov vpliv pa je segal tudi v Avstrijo, Italijo in na Hrvaško.

Glavnemu potresnemu sunku so sledili številni šibkejši, v prvem dnevu več kot 30. Najmočnejši potresi so imeli intenziteto večjo od VI. stopnje po EMS. V naslednjem mesecu je bilo še okoli 30 popotresnih sunkov, ki so dosegali največje intenzitete med III. in VI. stopnjo. V tem stoletju je bilo na tem območju še nekaj močnejših potresov, tudi takih, ki so dosegli VII. stopnjo po EMS in povzročili manjšo gmotno škodo. Potres je zahteval nekaj smrtnih žrtev, več ljudi je bilo ranjenih.

Vir: Občina Brežice in ARSO

N. N.