Tudi sevniški občinski svet za Posavje kot samostojno regijo

Sevnica (vir: občina)

O predlogu o oblikovanju pokrajin se je na zadnji seji izrekel tudi občinski svet Občine Sevnica. Med drugim je sprejel sklep, naj bo Posavje glede na dosedanjo institucionalno, gospodarsko in širšo družbeno povezanost ter glede na vse skupne naloge samostojna pokrajina.

 

Po zadnjem predlogu, ki ga je pred časom javno predstavila posebna državna komisija, bi bilo sicer Posavje del skupne Zasavsko-posavske regije, v kateri bi bila poleg zdajšnje statistične regije Zasavje še statistična regija Posavje.

Člani sveta so se strinjali, da morajo biti v postopkih nadaljnje priprave zakonodajnih predlogov pristojnosti in naloge pokrajine jasno definirane. Glede na številčnost in velikost občin je pomembno, da se naloge prenašajo iz države na pokrajine ter da se za njene naloge zagotovijo sredstva za delo. Pokrajine bi morale imeti svoj lasten vir sredstev za delovanje, pri čemer se uskladi delitev davčnih virov med državo, pokrajinami in občinami.

A. M.