Tomaž Lisec: Upamo, da do obravnave interpelacije sploh ne bo prišlo in da bo ministrica za digitalno preobrazbo sama odstopila

Tomaž Lisec

Poslanec SDS Tomaž Lisec je na včerajšnji novinarski konferenci spregovoril o vloženi interpelaciji zoper ministrico za digitalno preobrazbo Emilijo Stojmenovo Duh.

Kot je uvodoma pojasnil Lisec, skupina podpisanih poslancev in poslank SDS interpelacijo vlaga zaradi suma storitve kaznivega dejanja nevestnega dela v službi in kaznivega dejanja oškodovanja javnih sredstev; suma oškodovanja davkoplačevalcev in javnih financ; neučinkovitega in negospodarnega upravljanja z javnimi sredstvi in zavajanja javnostineuresničevanja obljub za zagotovitev politične stabilnosti in povrnitve zaupanja v demokratične institucije ter nosilce oblasti, krepitve strokovnih argumentov pri političnem odločanju in slabega upravljanja z državo ter državnim premoženjem ter opustitve dolžnega ravnanja, kar ima za posledico izgubljeno zaupanje v institucije države in v funkcijo ministrice na področju digitalne preobrazbe.“Upamo, da do obravnave interpelacije sploh ne bo prišlo in da bo ministrica sama odstopila zaradi vseh težkih obtožb,” je poudaril Lisec.

Ponovna interpelacija ministrice za digitalno preobrazbo je vložena na podlagi 5 novih dejstev:

Računsko sodišče v osnutku revizijskega poročila ugotavlja, da se je Ministrstvo za digitalno preobrazbo za nakup 13 tisoč računalnikov odločilo brez predhodne opredelitve dejanskih potreb, prav tako ministrstvo ni moglo ustrezno definirati tehničnih specifikacij. 

Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence poroča o sumu t.i. kartelnega dogovarjanja, saj naj bi se vpletena podjetja dogovorila glede cen osebnih računalnikov v postopkih oddaje javnih naročil in si pri tem razdelila naročila in tudi usklajeno ravnala pri oddaji ponudb v teh postopkih.

Alarmantno je Poročilo Evropske komisije o stanju digitalnega desetletja za leto 2024. “Ta vlada oz. ministrstvo je samo na dveh ravneh izboljšalo stanje, na vseh ostalih področjih pa je ministrica s svojo ekipo nazadovala,” je opozoril Tomaž Lisec. Pri krepitvi osnovnih digitalnih kompetenc prebivalstva na lestvici držav Evropske unije je Slovenija v enem letu padla za dve mesti, in sicer z 20. na 22. mesto oziroma za 3 odstotne točke, s čimer še bolj zaostaja za povprečjem Evropske unije. Izjemno zaskrbljujoči so tudi podatki pri digitalni preobrazbi malih in srednjih podjetij, ker je Slovenija v zadnjem letu s 15. mesta padla na 20. mesto oziroma za skoraj 17 odstotnih točk.

Zelo zaskrbljujoče so tudi kadrovske zadeve na Ministrstvu za digitalno preobrazbo, kjer prihaja do šikaniranja in mobinga zaposlenih, zaradi česar kadri odhajajo, saj ugotavljajo, da z ministrico ni mogoče delati. “Še več, ministrica se je ponašala z novo pisarno v Mariboru, kjer naj bi bilo 60 zaposlenih, a o tem in o prisotnosti ministrice v teh pisarnah ni več ne duha ne sluha,” je bil jasen Tomaž Lisec.

V zadnjih dneh je ministrica za digitalno preobrazbo razburila še s sporno kampanjo za boj proti medvrstniškemu nasilju in sovražnemu govoru na spletu Premisli, nato stisni. Po številnih mestih po državi, na družbenih omrežjih, šolah in vrtcih se pojavljajo barvni plakati, ki naj bi opozarjali na to problematiko, vendar po mnenju strokovnjakov, psihiatrov, psihologov in ravnateljev sporočila na plakatih niso primerna, saj bi lahko imela pri otrocih in mladostnikih nasprotni učinek od želenega. 

Na prvem glasovanju pri interpelaciji so ministrici hrbet obrnili koalicijski poslanci Levice in Socialnih demokratov, razen enega, saj so se pri glasovanju vzdržali. “Verjamemo, da bodo na prihodnjem glasovanju ministrici zmogli pokazati rdeči karton in se ji zahvalili za njeno negospodarno, netransparentno in nevestno delo,” je zaključil Tomaž Lisec.

Vir: SDS