Ste starejši od 55 let in iščete zaposlitev?

(vir: pixabay.com)

Zavod RS za zaposlovanja je objavil novo javno povabilo Aktivni do upokojitve. Ciljna skupina javnega povabila so starejši od 55 let iz vse Slovenije. Delodajalci za njihovo zaposlitev, ki mora biti sklenjena za polni delovni čas lahko prejmejo subvencijo 13.000 EUR.

Slovenija je po stopnji delovne aktivnosti starejših (v starosti od 55 do 64 let) na predzadnjem mestu v Evropi.

Za javno povabilo Aktivni do upokojitve so namenili 1,43 milijon evrov iz slovenskega proračuna. V program se lahko vključijo osebe, ki so starejše od 55 let in so najmanj en mesec prijavljene v evidenci brezposelnih. Prednost imajo prejemniki denarnega nadomestila za brezposelnost ali denarne socialne pomoči.

Subvencija se izplača v dveh delih:

  • 10.000 EUR takoj po zaposlitvi, pri čemer je pomembno, da delodajalec ohrani zaposlitev najmanj 24 mesecev;
  • 3.000 EUR po izplačilu plače za 30. mesec zaposlitve, če je delodajalec zaposlitev po 24 mesecih ohranil še za vsaj 6 mesecev, to je skupaj 30 mesecev.

Namen javnega povabila je omogočiti 110 starejšim brezposelnim, da ponovno postanejo delovno aktivni in se zaposlijo za nedoločen čas oziroma do izpolnitve pogojev za predčasno ali starostno upokojitev.

Delodajalci

Delodajalci lahko za njihovo zaposlitev s polnim delovnim časom pridobijo subvencijo 13.000 eur. Za zaposlitev invalida, ki lahko dela le krajši delovni časom od polnega, pa uveljavljajo subvencijo v sorazmerni višini.

Na javno povabilo lahko kandidirajo delodajalci iz vse Slovenije, ki so pravne ali fizične osebe, vsaj eno leto vpisane v poslovni register Slovenije, in izpolnjujejo še vse druge pogoje za prijavo.

Ponudbo za subvencionirano zaposlitev lahko delodajalci oddajo elektronsko na Portalu za delodajalce, od 13. 9. 2017 od 10.00 do objave obvestila o zaprtju povabila zaradi porabe sredstev oziroma najdlje do 13. 10. 2017 do 14.45.

Iskalci zaposlitve

Kaj pridobite z vključitvijo v program?

  • Redno zaposlitev za nedoločen čas oziroma do izpolnitve pogojev za predčasno ali starostno upokojitev.
  • Višjo socialno varnost z redno mesečno plačo in plačanimi prispevki za obvezna socialna zavarovanja.
  • Vključenost v delovno okolje in nova poznanstva vse do upokojitve.

Kdo se lahko vključi?

  • V zaposlitev se lahko vključite, če ste starejši od 55 let in pri nas prijavljeni med brezposelnimi najmanj 1 mesec.
  • Pri tem imate prednost prejemniki denarnega nadomestila za brezposelnost ali denarne socialne pomoči.

Več o javnem povabilu si lahko preberete tukaj.

N. G.