Starostna upokojitev po novem pri starosti 60 let in 40 letih delovne dobe

Z novim letom so začele veljati nekatere spremembe pri upokojevanju in pokojninah. Tako moški kot ženska morata biti po novem za starostno upokojitev stara 60 let in imeti 40 let pokojninske dobe brez dokupa.

Starostna meja za starostno upokojitev se sicer lahko tudi zniža, in sicer: zaradi skrbi za vsakega rojenega ali posvojenega otroka v prvem letu njegove starosti, zaradi služenja vojaškega roka in zaradi vstopa v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje pred dopolnjenim 18. letom starosti.

Tudi v letu 2020 se bodo za izračun pokojninske osnove upoštevale osnove iz katerih koli zaporednih 24 let zavarovanja od leta 1970 naprej, ki so za zavarovanca najugodnejša.

Odmerni odstotek za višino pokojnine za 40 let pokojninske dobe za ženske ostaja 63,5 odstotka pokojninske osnove, za moške je letos 58,5 odstotka.

Odmerni odstotek se lahko tudi zviša za 1,36 odstotka za skrb za vsakega otroka (največ za tri otroke). Pogoj pa je, da se upravičenka ali upravičenec ne upokoji predčasno.

Predčasno pa se bo mogoče upokojiti s 60 leti starosti in 40 leti pokojninske dobe. V tem primeru ni postavljen pogoj, da mora biti ta brez dokupa. Predčasna pokojnina se odmeri glede na dopolnjeno pokojninsko dobo od pokojninske osnove tako kot starostna pokojnina, nato pa se znesek zmanjša za vsak mesec manjkajoče starosti do dopolnitve starosti 65 let, in sicer za 0,3 odstotka, a največ za 18 odstotkov.

Vdova oziroma vdovec letos pridobi pravico do vdovske pokojnine, če je ob smrti zakonca dopolnila oziroma dopolnil 57 let starosti, kar je pol leta več kot leta 2019.

Letni dodatek bo letos izplačan v petih različnih višinah v razponu od 130 do 440 evrov, odvisno od višine pokojnine.

Pokojnine se bodo februarja redno uskladile v predvideni višini 3,5 odstotka, konec leta pa bodo v primeru več kot 2,5-odstotne gospodarske rasti po izredni uskladitvi vse višje za 6,5 evra.

Za tiste, ki želijo nadaljevati z delom kljub izpolnjenim pogojem za upokojitev, leto 2020 prav tako prinaša nekaj novosti. Doslej je lahko zaposleni, ki je izpolnil pogoje za starostno upokojitev in ostal zaposlen, prejemal 20 % pokojnine. Po novem je to 40 odstotkov pokojnine. Vendar največ tri leta. Po poteku treh let pa bodo lahko prejemali 20 % starostne pokojnine – pod pogojem, da bodo vključeni v obvezno zavarovanje za polni delovni čas.

Spremembe so tudi pri začasnem in občasnem delu upokojencev. Ti lahko trikrat na leto v posameznem koledarskem mesecu oddelajo 90 ur, namesto 60 ur, kot je veljalo doslej. Nespremenjena pa ostajata skupni seštevek ur v koledarskem letu ter meja zaslužka, ki je 7.127,68 evra bruto.

M. P.