Srečanje posavskih poslancev

Posavski poslanci (od leve): Igor Zorčič, Matjaž Han, Tomaž Lisec in Dušan Šiško.

Posavski poslanci Matjaž Han (SD), Tomaž Lisec (SDS), Dušan Šiško (SNS) in Igor Zorčič (SMC) so se danes sestali ob polletnem delovanju, pregledali preteklo delo in sodelovanje ter spregovorili o aktualnih in prihodnih zadevah, ki se dotikajo Posavja. Sodelovanje so ocenili ne samo za zelo korektno, ampak tudi proaktivno, saj se redno srečujemo v državnem zboru ali na posameznih regijskih srečanjih.

“Predvsem pa razveseljuje, da soglasno podpiramo rešitve. Edina točka, ki v zadnjega pol leta ni bila usklajena, so različne želje pri proračunih Republike Slovenije za 2020 in 2021, kar pa je razumljivo,” so zapisali v sporočilu za javnost.

Sporočili so, da so se tokrat dotaknili dokončanja HE na spodnji Savi, kjer poleg srečanja z vodstvom Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter poleg informacij s strani ARSO, HESS in Infra aktivno spremljajo ta projekt. Seznanili so se z načrti o spremembah zakona o sodiščih, kjer bodo zasledovali interese, ki so optimalni za Posavje.

“Še vedno upamo, da bodo naše zahteve po vrnitvi policijske uprave v Krško obrodile sadove,” so zapisali.

Pozitivno so ocenili prizadevanja – sestanke, poslanska vprašanja glede nadgradnje Urgentnega centra v SB Brežicah in napoved ministra za zdravje, da bo ustanovljen Satelitski urgentni center v ZD Sevnica. Še naprej si bodo prizadevali, da se kmalu potrdi dolgo znana želja, da se na ETrŠ Brežice pripeljeta programa zdravstvena nega in bolničar-negovalec. Seznanjeni pa so tudi z željo ŠC Sevnica-Krško, da se zaradi velikega zanimanja in prostorske stiske poiščejo možnosti na dograditev prostorov pri SŠ Sevnica.

Ker je od ustanovitve kluba preteklo pol leta, je predsedovanje (po abecednem vrstnem redu) prevzel Tomaž Lisec, namestnik pa je postal Dušan Šiško.

Pod točko razno so se posavski poslanci dotaknili vprašanja ustanavljanja pokrajin in sprememb volilnih enot in okrajev ter izmenjali svoje poglede na ti temi.

M. P.