Slovesno otvorili nove prostore Osnovne šole Blanca

Župan Srečko Ocvirk in ravnateljica Ksenja Juh

V četrtek, 1. junija 2023, so v Osnovni šoli Blanca slovesno namenu predali prenovljene prostore in nov prizidek šole.

 

Pri prireditvi so sodelovali tako osnovnošolci kot tudi vrtčevski otroci, ki so pod vodstvom mentorjev pripravili prijeten kulturni program, ki so ga dodatno popestrila tudi krajevna društva. Zbrane sta nagovorila ravnateljica Osnovne šole Blanca Ksenija Juh in župan Srečko Ocvirk.

Ravnateljica Ksenja Juh je izrazila navdušenje ob odprtju novega šolskega prizidka in poudarila, da se je število otrok v osnovni šoli in vrtcu v zadnjem obdobju skoraj podvojilo. Pri tem je izpostavila, da na kakovost poučevanja vplivajo tudi dobri prostorski pogoji. Občini Sevnica, županu in njegovim sodelavcem, vsem sodelujočim pri projektu in pa ekipi svojih sodelavcev se je zahvalila za podporo in številne uskladitve, ki so pripeljale do uspešne realizacije projekta.

Župan Srečko Ocvirk je v svojem nagovoru povzel nekatere zgodovinske mejnike razvoja šolske in predšolske vzgoje na Blanci in izrazil zadovoljstvo ob uspešno zaključenem projektu. Ravnateljici in njenim sodelavcem je zaželel uspešno delo tudi v prihodnje, učenkam in učencem pa veliko novega znanja in predvsem dobro počutje v novih prostorih šole.

Po zaključenem kulturnem programu sta ravnateljica in župan otvorila nove prostore s simbolnim prerezom traku.

Dogradnja in rekonstrukcija šole je potekala v dveh fazah

S prizidkom in delno rekonstrukcijo obstoječega objekta je bil cilj projekta zagotoviti primerne prostore za izvajanje pouka, ustrezne prostore in opremo za delovanje kuhinje, povečanje jedilnice in garderobe ter ureditev zbornice.

V sklopu I. faze, ki je potekala od maja do septembra 2022, so bili urejeni novi prostori za delovanje kuhinje z razširitvijo jedilnice in garderobe. V obnovljenih kletnih prostorih so nova pralnica, shramba in prostori za hišnika. Nekdanji upravni prostori so bili preurejeni za potrebe kuhinje, prostori za upravo pa so bili preseljeni v 1. nadstropje objekta nad vhodnim delom. Zbornica za šolo je sedaj urejena v eni od nekdanjih igralnic, nadomestna igralnica pa je urejena v novem prizidku. Ob vhodu v šolo je urejen novi vetrolov.

V sklopu II. faze, ki je potekala od decembra 2022 do konca maja 2023, je potekala gradnja novega prizidka. V pritličju novega prizidka sta urejeni dve novi igralnici za 1. starostno obdobje s sanitarijami, garderoba za zaposlene, tehnični prostor in dvigalo. V nadstropju sta urejeni dve novi učilnici s sodobno opremo, urejen je kabinet in dodatni prostor za individualno delo. Prizidek predstavlja ločen objekt, za povezavo z obstoječim objektom je urejen preboj za vrata in povezava z obstoječim hodnikom.

Projekt v vrednosti 2,3 milijona evrov je iz proračuna v celoti financirala Občina Sevnica.

Vir: Občina Sevnica