Sevniški občinski svetniki zagotovili denar za nekatere nove projekte

Sevniški občinski svetniki so na zadnji seji sprejeli zaključni račun občinskega proračuna za leto 2021 in rebalans proračuna za letošnje leto. S slednjim so zagotovili denar za nekatere nove naložbe in povečali sredstva za nekatere projekte, ki jih že izvajajo.

 

Z rebalansom so odhodke za letošnje leto povečali za 1,66 milijona evrov. Med novimi projekti so zagotovili denar za ureditev intervencijske poti nad sevniškim bazenom, ureditev cestnega prehoda na Dolnjem Brezovem, izgradnjo pločnikov na Vrhu pri Boštanju, rekonstrukcijo ceste na Metnem Vrhu, pripravo projektne dokumentacije za pločnike, nakup novih parkomatov, rekonstrukcijo dveh kanalizacij v Boštanju in v Loki pri Zidanem Mostu (vključno s čistilno napravo), rekonstrukcijo brvi na Sevnični, komunalno opremljanje Studenec-vzhod, projektno dokumentacijo za kotlovnico pri OŠ Blanca in rekonstrukcijo igrišča pri OŠ Sava Kladnika Sevnica.

Zagotovili so tudi dodaten denar za tri največje projekte v občini, to so hidravlične izboljšave, gradnja kanalizacijskega sistema in opremljanje sevniške poslovne cone z gradnjo nadvoza v Šmarju.

A. M.