Sevniški občinski svet obravnaval spremembe občinskega prostorskega načrta

Sevnica (vir: občina)

Sevniški občinski svet je na zadnji seji pred novim letom opravil tretjo obravnavo sprememb občinskega prostorskega načrta, ki naj bi jih dokončno sprejel v naslednjem letu. Sprejel je tudi proračun za leto 2021.

Med razlogi za pripravo dopolnitev prostorskega načrta so bili razvojni projekti občine in pobude občanov ter nove strokovne podlage

Občinski svetniki so soglasno sprejeli tudi občinski proračun za leto 2021. Ta je težak dobrih 20 milijonov, od tega bo šlo za naložbe 6,6 milijona evrov. Ker je vlada nedavno povišala povprečnino za občine, na Občini Sevnici ugotavljajo, da bo denarja dovolj za financiranje vseh aktivnosti, ki jih občina izvaja za zagotavljanje kakovostnega dela in uresničevanja programov vseh posrednih in neposrednih proračunskih uporabnikov. Proračun zagotavlja stabilnost poslovanja in je hkrati razvojno ambiciozen, je bilo slišati na seji.

V prihodnjem letu bodo poleg zvišane povprečnine pomemben investicijski vir tudi sredstva Evropske unije, kar prinaša razvojni pospešek projektom na področju gospodarske javne infrastrukture in gradnje poslovnih con.

Sredstva so zagotovljena za delovanje vseh 11 krajevnih skupnosti ter v enaki meri kot letos tudi za vsa področja društvenih dejavnosti. Znatna sredstva se namenjajo za prostorsko načrtovanje, odkupe in urejanje javnih objektov in tudi za odkupe zemljišč, kar je osnova oziroma pogoj za nadaljnje umeščanje projektov in prostorsko načrtovanje.

A. M.