Sevniški bazen pripravljen na čas po epidemiji

Občina Sevnica kot lastnik in KŠTM Sevnica kot upravljavec sta na sevniškem bazenu v preteklih letih izvedla številne naložbe, ki vsaka na svoj način dopolnjujejo v celoti prenovljeno podobo bazenskega kompleksa.

 

Obnove so se zvrstile na vseh točkah, od vstopnega mesta na bazen, garderob, tuširnic in ploščadi okrog bazena do obnove obeh bazenskih školjk, strojnice, cevovodnega sistema in vseh drugih inštalacij. Z navedenim je zagotovljeno bolj kakovostno delo v času bazenske sezone in seveda tudi večje ugodje za vse obiskovalce.

Bazen zaradi predpisanih epidemioloških omejitev obiska v letošnji sezoni ni prišel do izraza v takšni meri, kot bi sicer. Kljub temu so priprave na naslednjo sezono že v teku, v upanju, da bo prihodnji čas bolj ugoden.

Tako je bila v zadnjem času zamenjana streha na celotnem objektu, ki vključuje še lokal Platz. Tudi v notranjih prostorih lokala so čas, ko je javno življenje obstalo, izkoristili za obnove, ki jih v času obratovanja težje izvajati. V okviru obnove sanitarij so bila izvedena inštalacijska in gradbeno-obrtniška dela. Z obnovo sanitarnih prostorov naj bi bil lokal, ko bo vnovič odprl svoja vrata, še bolj prijazen do obiskovalcev.

Po lani izvedeni zamenjavi odra je Kulturna dvorana Sevnica pridobila novo svežino z beljenjem celotnega kompleksa – dvorane, zaodrja in hodnikov. Ureditev je v sklopu rednega vzdrževanja javnih objektov izvedel KŠTM Sevnica.

Kulturna dvorana je tako pripravljena, da v svojo sredino, ko bo to vnovič mogoče, sprejme raznolike dogodke, ki razveseljujejo ob najrazličnejših priložnostih.

A. M.