Sevniška občina v Boštanju gradi kanalizacijsko omrežje

V delu Boštanja, ki ima krajevno ime Pugelj, te dni gradijo kanalizacijsko omrežje. Gre za nadaljevanje ureditev infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda na širšem območju Boštanja, Radne, Loga in Sevnice, torej območij, ki so priključena na centralno čistilno napravo na Logu.

 

Zgrajen je nov javni kanalizacijski kanal v dolžini 225 metrov. Poleg javnega kanala so bile izvedene tudi povezave na zasebna zemljišča za priklop internih kanalizacijskih priključkov uporabnikov. Na obnovljen kanal se bo lahko z novimi priključki na javni kanal priključilo osem stanovanjskih objektov, so sporočili iz Občine Sevnica.

Poleg kanalizacijskih del, ki so v zaključni fazi, bo na tem območju na novo urejeno tudi meteorno odvodnjavanje in polaganje novih robnikov. Asfaltacija območja je predvidena za konec meseca septembra.

Z zaključkom tega projekta bo območje Boštanja celovitejše urejeno z odvajanjem in čiščenjem odpadnih voda. Gre za priključke, ki so precej oddaljeni od centralne čistilne naprave na Logu, hkrati pa so priključki urejeni po novih ali obnovljenih kanalizacijskih vodih.

A. M.