Sevnica: Znani projekti, ki so jih izbrali občani in ji bo izvedla občina

V občini Sevnica so zaključili z izbiro projektov, ki jih bo občina na predlog občanov izvedla v prihodnjem letu. Gre za skupno 18 projektov, v skupni vrednosti 111.600 evrov.

 

Projekt t. i. participativnega proračuna so v občini izpeljali že četrto leto, občani pa so projekte drugič izbrali z glasovanjem preko sms-sporočil. Vsem projektom so skupaj namenili 1266 glasov, izglasovani pa so bili naslednji:

Območje 1: KS Blanca, KS Dolnje Brezovo in KS Studenec
POBUDA1: Gasilske mize in klopi na Artu
POBUDA2: Gumijasta podloga, nova igrala in ureditev okolice na igrišču Dolnje Brezovo
POBUDA3: Pohištvena oprema za gasilsko mladino Prostovoljnega gasilskega društva Blanca
POBUDA4: Obnova perišča v Rovišču

Območje 2: KS Sevnica
POBUDA6: Senzorični vrt v Sevnici
POBUDA8: Postavitev pasjega parka in pasjih pitnikov v Sevnici

Območje 3: KS Boštanj
POBUDA10: Obnova kurilnice in osvežitev odra dvorane TVD Partizan Boštanj
POBUDA12: Ureditev vaškega igrišča na Vrhu pri Boštanju
POBUDA14: Defibrator za Kulturni dom Lukovec

Območje 4: KS Krmelj in KS Šentjanž
POBUDA17: Postavitev usmerjevalnih tabel v Šentjanžu in prenova spletne strani turističnega društva
POBUDA18: Novi prostori Društva vinogradnikov Šentjanž

Območje 5: KS Tržišče in KS Primož
POBUDA22: Klopi za igrišče v Češnjicah
POBUDA23: Ureditev okolice Gasilskega doma Telče
POBUDA25: Prenova kletnih prostorov Aktiva kmečkih žena Tržišče

Območje 6: KS Loka in KS Zabukovje
POBUDA26: Namestitev klopi in košev za pasje iztrebke v Loki
POBUDA27: Posodobitev otroških igral v Loki
POBUDA28: Solarne svetilke ob sprehajalni poti ob Savi
POBUDA29: Postavitev kozolca za plakatiranje in dveh oglaševalskih panojev

Projekti bodo uvrščeni v predlog proračuna občine Sevnica za leto 2023.

A. M.