Sevnica: Začenja se gradnja prizidka k vrtcu Ciciban

Vizualizacija prizidka k obstoječemu vrtcu v pogodbeni vrednosti 872 tisoč evrov. (vir: občina)

V Sevnici bodo začeli z dozidavo vrtca Ciciban, pogodbo o tem je z izbranim izvajalcem prejšnji teden podpisal sevniški župan Srečko Ocvirk. Pogodbena vrednost projekta je 887.246,25 evra.

Javno naročilo je bilo objavljeno 23. junija 2020, na občino so prispele štiri ponudbe, kot najugodnejše je bilo izbrano podjetje VG5 iz Ljubljane. Sredi prejšnjega tedna pa sta župan Ocvirk in direktor Miha Brlan že podpisala pogodba. Ta sicer še ni javno objavljena, je pa iz ostale javno dostopne dokumentacije razvidno, da mora izvajalec dela končati v roku 8 mesecev po uvedbi v delo. Kar pomeni, da morajo biti dela končana približno maja 2021.

Kaj bodo v Sevnici pridobili z 887.246,25 evra vredno investicijo?

Iz projektne dokumentacije je razvidno, da bodo prizidali tri dodatne igralnice drugega starostnega obdobja, dva kabineta, senzorno sobo, osrednji prostor, sanitarni sklop, arhiv in tehnični prostor.

Predvidena prizidava je locirana na severo‐vzhodnem delu obstoječega vrtca, zasnovana pa je kot pritličen objekt (višine 4,1 metra) z ravno streho, na kateri je predvidena igralna terasa. Tlorisne dimenzije so 35,5 x 23,4 metra, višina znaša 4,1 metra (z ograjo 5,12 metra) in 4,4 metra (z ograjo 5,32 metra od terena). Prizidava se prikjučuje na obstoječe priključke. Glede na gradbeno dovoljenje bo gradnja z opeko.

Nov prizidek bo navezan na hodnik obstoječega objekta, pot do novih prostorov bo speljana mimo atrija, ki bo služil tudi kot delno nadkrita igralna terasa.

Z novo dozidavo bodo pridobili 365 kvadratnih metrov površine. Glede na ceno investicije (887.246,25 evra) to pomeni, da gre za naložbo, ovrednoteno na 2430,81 evra za kvadratni meter.

Župan Ocvirk je ob podpisu pogodbe sicer povedal, da bodo s tem ugodili trenutnim prostorskim potrebam sevniškega Cicibana, vendar pa ni možno mimo tega, da je cena izgradnje izredno visoka.

Vizualizacija načrtovanega prizidka.
Tako bo videti po izgradnji prizidka.
Srečko Ocvirk in Miha Brlan sta pogodbo o gradnji prejšnji teden podpisala v prostorih Vrtca Ciciban Sevnica.

V Sevnici se število otrok, v ključenih v predšolsko vzgojo sicer povečuje. V šolskem letu 2009/2010 so vrtec obiskovali 404 otroci, v šolskem letu 2019/20 pa že 708 otrok.

Obstoječa stavba vrtca, ki je bila zgrajena v več fazah, z zadnjo dograditvijo leta 2011, ima 14 oddelkov in vse ostale prostore, kot so kuhinja, pralnica, upravne in servisne prostore in zaklonišče. Zdaj bodo pridobili še 3 oddelke.

M. P.