Sevnica: Začeli s prenovo ceste Boštanj–Vrh–Brezovec

Občina Sevnica je začela s projektom ureditve ceste in pločnikov na lokalni cesti Boštanj–Vrh–Brezovec, skozi naselje Vrh pri Boštanju.

 

V okviru prenove v skupni dolžini 350 metrov bo dograjen hodnik za pešce, urejena bo cestna razsvetljava in zamenjan dotrajan vodovod. Uredili bodo tudi meteorno kanalizacijo z razširitvijo cestišča.

V mesecu februarju potekajo tudi dela za zavarovanje brežin z izgradnjo opornih zidov ter ureditvijo zalednih voda.

Dela izvaja podjetje Kostak iz Krškega. Pogodbena vrednost gradbenih del znaša 321.888 evrov. Investicijo bodo predvidoma zaključili konec meseca maja.

A. M.