Sevnica: Sanacija ceste skozi Krsinji Vrh

Sevniška komunala je začela z obnovo ceste skozi Krsinji Vrh, ki je bila na več mestih dotrajana in poškodovana.

 

Skupaj bodo na več odsekih na novo preplastili 3200 kvadratnih metrov ceste. Zaradi poškodovanosti asfalta in neurejenega odvodnjavanja izvajajo t. i. globinsko sanacijo cestišča, ki vključuje zamenjavo spodnjega ustroja v globini pol metra. Hkrati bodo uredili še odvodnjavanje, mulde in prepuste.

A. M.