Sevnica: Pričela so se pripravljalna dela na območju bodočega stadiona

Foto: Občina Sevnica

V Sevnici so se začela pripravljalna dela v sklopu priprave na projekt izgradnje stadiona, ki bo skladno z občinskim podrobnim prostorskim načrtom umeščen na lokaciji ob že zgrajenih športnih objektih, med njimi športnim domom in bazenom.

Gre za največjo investicijo občine na področju športa, za katero je Občina Sevnica od leta 2007 do 2014 odkupila tri hektarje zemljišč v vrednosti 510.000 evrov. V prvem delu je predvidena izgradnja stadiona z velikim nogometnim igriščem in 400-metrsko tekaško stezo.

Potekajo pipravljalna dela

V teh dneh so začeli izvajati pripravljalna dela, ki zajemajo stabilizacijo pobočja. Pripravljalna dela potekajo na podlagi projektne dokumentacije za stabilizacijo pobočja na območju načrtovanega atletskega stadiona z nogometnim igriščem, pripravljene po pregledu pobočja in geomehanskega sondiranja, ter pridobljenega gradbenega dovoljenja.

Dela zajemajo odstranitev vrtov in obstoječega travnatega nogometnega igrišča, odstranitev humusa na celotnem pobočju ter deponiranje znotraj gradbišča, ureditev gradbiščne ceste, izvedbo odvodnjavanja območja z globokimi drenažami in drenažnimi rebri, odkop pobočja, izkop in gradnjo kamnito betonskega zidu v dolžini okrog 150 metrov ter vgrajevanje izkopnega materiala v plasteh, da se bo izvršila konsolidacija terena, so zapisali na spletni strani Občine Sevnica. Po zaključku stabilizacije terena se bodo pričeli postopki izvajalca za projektiranje stadiona z velikim nogometnim igriščem in 400-metrsko tekaško stezo.

Izvajalec projekta stabilizacije terena je podjetje Rafael d.o.o. Sevnica, vrednost pogodbe pa znaša dobrih 370 tisoč evrov. Dela bodo skladno s pogodbenim rokom izvedena v roku treh mesecev, so še zapisali.

K. J.