Sevnica: Posodobitev cestne infrastrukture

Sevnica (vir: občina)

V letošnjem poletju Občina Sevnica ureja nekatere odseke lokalnih cest v krajevnih jedrih, skupaj z umestitvami hodnikov (pločnikov) za pešce in javno razsvetljavo.

Po navedbah občine tako trenutno potekajo ureditve lokalnih cestnih odsekov v Lončarjevem Dolu, v Boštanju proti dolini potoka Grahovica in na relaciji Drožanje–Metni Vrh.

Temu se bo kmalu pridružil še projekt rekonstrukcije kanalizacije v Prvomajski ulici v Sevnici, ki bo zajemal tudi ureditev lokalne ceste na odseku od zdravstvenega doma do križišča nad Kopitarno Sevnica v skupni dolžini približno 400 metrov. V načrtu je obnova vozišča in pločnika ter naprav za odvodnjavanje, ureditev križišč in priključkov, gradnja pločnika na drugi strani ceste, ureditev komunalnih vodov, zlasti kanalizacije pri Zdravstvenem domu Sevnica, in cestne razsvetljave.

Na občini navajajo, da infrastrukturni posegi v okolje, še posebej, kadar potekajo na območjih strnjene poselitve, za krajane predstavljajo obremenitev, zahtevajo pa veliko strpnosti in prilagajanja tudi vseh uporabnikov cest, kjer se dela izvajajo.

M. P.