Sevnica: Podpisali sporazum o sofinanciranju izgradnje rondoja Šmarje

Sevniški župan Srečko Ocvirk in državni sekretar na ministrstva za infrastrukturo Aleš Mihelič sta včeraj podpisala sporazum o sofinanciranju izgradnje krožnega križišča na državni cesti Boštanj–Planina na priključku za Poslovno cono Sevnica.

Na to se je odzval tudi posavski poslanec Tomaž Lisec iz vrst SDS. Podpis sporazuma je pozdravil in se zahvalil ministru za infrastrukturo Jerneju Vrtovcu za posluh in podporo ter dodal: “Za ta projekt smo se dolgo borili.”

Gre za gradnjo novega krožnega križišča na regionalni cesti Boštanj–Planina, na katerega bo navezan tudi prihodnji nadvoz iz Savske ceste, ki ga občina gradi s podporo evropskih sredstev. Projekta sta tesno povezana in soodvisna, pri tem pa sta tako ministrstvo kot direkcija za infrastrukturo, ki bo vodila projekt, aktivno prisluhnila potrebam lokalne skupnosti.

Ocenjena skupna vrednost del po sporazumu znaša 1,05 milijona evrov, delež občine Sevnica pa znaša okrog 20 odstotkov. Delež občine je tudi izgradnja 25-metrskega armiranobetonskega zidu v podaljšku krila desnega opornika v smeri proti bodočemu krožišču Šmarje, za katerega že izvajajo pripravljalna dela za temeljenje.

Nadvoz na Savsko cesto občina Sevnica gradi v okviru projekta Komunalno opremljanje Poslovne cone Sevnica s podporo Evropskega sklada za regionalni razvoj. Gradnja poteka po terminskem planu. Oba podpornika sta zgrajena, trenutno je v gradnji že omenjeni 25-metrski podporni zid. Sledila bo gradnja mostne plošče in nadvozov.

Začetek gradnje krožišča je predviden v tem letu, prav tako zaključek.

A. M.