Sevnica: Kaj bi Satelitski urgentni center pomenil za občane?

Fotografija je simbolična.

Poročali smo že o nujno potrebnem Satelitskem urgentnem centru v Občini Sevnica in s tem povezanim vprašanjem vladi, ki ga je zastavil poslanec iz Boštanja, Tomaž Lisec. Nato smo raziskali, kaj bi to pomenilo za Občino Sevnica in njene prebivalce. Za pojasnilo smo se ponovno obrnili na poslanca, ki to stvar zelo dobro pozna.

O nujni medicinski pomoči je Tomaž Lisec povedal …

»Nova organizacija nujne medicinske pomoči (NMP) ima podlago v Pravilniku o službi nujne medicinske pomoči. Organizacija sistema je zasnovana tako, da naj bi neprekinjeno nujno medicinsko pomoč izvajalo 12 urgentnih centrov (UC) – 10 na novo izgrajenih urgentnih centrov ter ljubljanska ter ptujska urgenca – ter 18 satelitskih urgentnih centrov (SUC).

Za kriterij pri postavljanju mreže nujne medicinske pomoči (NMP) so določili oddaljenost oz. dostopnost krajev do urgentnega centra ter število prebivalcev. Skratka: NMP se opravlja v sedanjih Zdravstvenih domovih. Glede na kriterije obstajajo različni tipi NMP (konkretno se to pozna na številu zdravstvenega osebja in motornih vozil).«

Satelitski urgentni center

»Satelitski urgentni center (SUC) je izvajalec predbolnišničnega dela službe NMP. SUC je strokovno in organizacijsko vezan na regionalni urgentni center (UC). SUC se organizira tam, kjer zaradi oddaljenosti in dostopnega časa ni mogoče organizirati izvajanje NMP v okviru UC. Torej v Zdravstvenih domovih (konkretno se to pozna na številu ekip – zdravstvenega osebja in motornih vozil), ki pa morajo izpolnjevati posamezne pogoje: dovozno pot za reševalna vozila, triažni prostor, čakalnico, dva ambulantna prostora, prostor za posege, sanitarije za paciente, reanimacijsko opremo, 12 kanalni EKG, defibrilator, vozilo urgentnega zdravnika,…). SUC naj bi se začeli torej ustanavljati v tistih Zdravstvenih domovih, ki so oddaljeni od UC in ki izpolnjujejo zgoraj navedene pogoje.«

Kaj bi to pomenilo za Sevnico?

»V primeru vzpostavitve SUC v Zdravstvenem domu (ZD) Sevnica bi to pomenilo več ekip – zdravstvenega osebja in več vozil. Pomenilo bi, da bi imeli vseskozi aktivno ekipo, ki bi se ukvarjala z nujnimi/interventnimi zadevami izven ZD. Zaradi tega ne bi trpelo redno delo zdravnikov v ambulantah. In pacienti ne bi čakali v čakalnicah oziroma bi se jih prenaročalo, ker morajo sedaj čakati, ker se zaradi nujnih/interventnih dogodkov zdravniki odpravijo na teren. Gre za nadgradnjo sistema NMP – brez NMP bi pomenilo, da se morajo pacienti v nočnem času in med vikendi odpraviti v najbližji SUC (Brežice, Celje, Novo mesto). In to bi pomenilo še manj zdravstvenega osebja v ZD Sevnica. Ministrstvo pa se sedaj izgovarja, da še ni v celoti urejen sistem dispečerske službe, ki bi po zakonu moral biti urejen že do junija 2016.«

K. J.