Sevnica: Javni razpis za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa

Foto: Občina Sevnica

Objavljen je javni razpis za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa. Skupni predvideni obseg sredstev za sofinanciranje programov je 116 tisoč evrov, prijave na razpis pa morajo biti oddane do 26. marca 2018. Celotna vsebina razpisa je dostopna na spletni strani Občine Sevnica.

V sklopu netekmovalnega športa je predmet javnega razpisa prostočasna športna vzgoja otrok in mladine, športna rekreacija, šport starejših in šport invalidov.

V sklopu tekmovalnega športa je predmet javnega razpisa

  • športna vzgoja otrok in mladine,
  • usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
  • kakovostni šport in šport invalidov.

Predmet razpisa pa je tudi:

  • izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu,
  • delovanje športnih zvez in delovanje športnih društev in športne prireditve, med njimi rekreativne prireditve in rekreativne občinske lige.

N. N.