Sevnica: Ali Sevničani lahko pričakujejo Satelitski urgentni center?

Poslanec Tomaž Lisec je že junija 2015 na vlado naslovil poslansko pobudo po vzpostavitvi Satelitskega urgentnega centra v Sevnici, ki naj bi deloval kot samostojna enota. Nato je spraševal lani in potem vložil novo pobudo. Iz odgovorov ministrstva za zdravje in vlade pa je razvidno, da ti na tem področju v tem mandatu niso naredili veliko.

Tomaž Lisec je leta 2015 od vlade prejel odgovor, da je tovrstni center izvajalec predbolnišničnega dela službe nujne medicinske pomoči in je strokovno in organizacijsko vezan na regionalni urgentni center. Organizira pa se takrat, ko zaradi oddaljenosti in dostopnega časa ni mogoče organizirati izvajanja nujne medicinske pomoči v okviru urgentnega centra.

Stvari se niso premaknile

Ker se stvari niso premaknile z mrtve točke, je nato poslanec decembra lani ministrici za zdravje Milojki Kolar postavil še ustno poslansko vprašanje. Ministrica mu je odgovorila, da so bili satelitski urgentni centri v državi prvotno zamišljeni zato, da bi vsi prebivalci imeli enak dostop do tovrstnih storitev, na ministrstvu pa da nimajo verodostojnih in zanesljivih podatkov o tem, kje vse v državi je to res potrebno, če povemo poenostavljeno.

Poslanec Tomaž Lisec.

Razvidno je bilo, da se stvari na tem področju ne premikajo. Zato je Tomaž Lisec postavil novo vprašanje in Kolarjevo spomnil, da imajo na ministrstvu več dopisov in podatkov glede delovanja Zdravstvenega doma Sevnica in glede problematike delovanja službe Nujne medicinske pomoči (NMP) v Sevnici. »Obstajajo vsi relevantni, kredibilni in verodostojni podatki, ki kažejo podhranjenost izvajanja službe NMP v Sevnici,« je še dejal poslanec.

V nadaljevanju pa je Tomaž Lisec izpostavil naslednjo poslansko pobudo:

»Glede na vse podatke naj se Zdravstveni dom Sevnica vzpostavi kot pilotni projekt vzpostavitve Satelitskega urgentnega centra.«

Na to pobudo je ministrstvo za zdravje odgovorilo, da Satelitski urgentni centri »ostajajo gradniki novega koncepta zagotavljanja nujne medicinske pomoči«, uvajali pa jih bodo na osnovi podatkov, pridobljenih iz dispečerske službe zdravstva.

V nadaljevanju so potožili, da glede na zbrane podatke opažajo, da posamezni zdravstveni domovi oziroma službe nujne medicinske pomoči uporabljajo različne metodologija zbiranja in poročanja podatkov, zato so ti podatki med seboj pogosto neprimerljivi. Ker še ni enotnega sprejema nujnega klica, je presoja o stopnji nujnosti in načinu izvedbe intervencije prepuščena vsaki posamezni enoti nujne medicinske pomoči, zato tudi prihaja do bistvenih razlik med enotami.

Dodali so sicer, da »ministrstvo trenutno vlaga vse napore in sredstva v vzpostavitev dispečerske službe zdravstva«, o vzpostavitvi Satelitskega urgentnega centra v Sevnici pa bodo »odločali po vzpostavitvi dispečerske službe zdravstva«.

Povedano drugače, ministrstvo in vlada v tem mandatu niso veliko naredili za to, da bi bil Satelitski urgentni center v Sevnici tudi vzpostavljen, čeprav navajajo, da se “zavedajo, da je območje Sevnice geografsko zelo razgibano in ima relativno odmaknjen dostop do urgentnih centrov”.

J. N.