Sadjari zaradi vremenskih razmer brez prihodka že dve leti!

Vir: Občina Brežice

V sredo je v popoldanskih urah je neurje s točo prizadelo severni del občine Brežice, od meje z občino Krško pa vse do Pišec. Sadjarske površine na tem območju so bile že v preteklem letu in tudi letos prizadete zaradi spomladanske pozebe. Sadjari imajo popoln izpad pridelka in so ostali brez prihodka že drugo leto.

V Arnovem selu in okolici so popolnoma uničene tudi vse druge kulture, od vinograda do poljščin. Na trajnih nasadih pa je zaradi uničenega rodnega lesa pričakovati izpad pridelka tudi v naslednjem letu.

Neurje pa je poškodovalo tudi komunalno infrastrukturo in h sanaciji le-te bo bosta v najkrajšem času pristopili občina in krajevna skupnost. Nekaj objektov je bilo tudi zalitih z vodo.

Občina Brežice poziva državo, da pristopi k pomoči kmetijstvu po toči in neurjih, ki so prizadela pridelovalce kmetijskih dejavnosti in tako pomaga ohranit kmetije pri življenju.

N. N.

Foto: Tonček Petaci
Foto: Tonček Petaci
Foto: Tonček Petaci
Foto: Občina Brežice
Foto: Občina Brežice