S ponedeljkom v starem mestnem jedru Krškega spremenjen prometni režim

Vir: Kraji.eu

V Krškem je prišel v zadnjo fazo projekt obnove Ceste krških žrtev v starem mestnem jedru. Od ponedeljka bo zaradi del zaprto križišče pri policiji, zato bo prometni režim v starem mestnem jedru nekoliko spremenjen.

 

Promet bo preusmerjen mimo Hočevarjevega trga in po Bohoričevi ulici, kjer bo vzpostavljen izmenični dvosmerni promet, urejen s semaforji. Dela bodo po terminskem planu potekala predvidoma do konca oktobra.

Enosmerni promet po Cesti krških žrtev skozi mesto od Dalmatinove do Hočevarjevega trga bo potekal enako kot zdaj. Prav tako bo promet delno sproščen po obnovljeni Cesti krških žrtev, od Karizme do starega zdravstvenega doma.

M. P.