S 1. oktobrom spremembe pri štipendijah, otroških dodatkih, znižanem plačilu vrtca …

(vir: pixabay.com)

Prvega oktobra bo začela veljati nova organizacijska shema centrov za socialno delo, ki poleg nekoliko drugačne ureditve mreže centrov prinaša tudi uvedbo t. i. informativnega izračuna.

Uvedba informativnega izračuna, ki bo začela veljati s 1. oktobrom, pomeni, da bo vlogo za uveljavljanje večine pravic iz javnih sredstev treba oddati le prvič, nato pa jih bodo centri vsako leto avtomatično podaljševali.

Tistim, ki jim enoletne pravice potečejo decembra 2018, vloge tako ne bo treba vlagati znova. Če pravice še niso imeli, pa bodo vlogo morali vložiti le enkrat.

Podobno bo z mesečnimi pravicami, vendar pri nekaterih kratkotrajnih pravicah, kot so denimo denarna socialna pomoč, varstveni dodatek in subvencija za najemnino, avtomatizmov podaljševanja ne bo. To pomeni, da bo treba za navedene pomoči vlogo obnoviti oziroma vložiti vsako leto.

Avtomatično pa se bodo podaljševale vloge za: otroški dodatek, državno štipendijo, subvencije za malico in kosilo ter znižano plačilo vrtca.

Na star način, tako kot doslej, pa bo tudi po 1. oktobru treba podaljševati vloge za denarno socialno pomoč, varstveni dodatek in subvencijo najemnine.

M. P.