Romi: Neobiskovanje šole bo imelo posledice pri izplačevanju socialnih transferjev

Delovna skupina za obravnavo romske problematike, ki jo vodi državni sekretar na ministrstvu za notranje zadeve Anton Olaj, je v tem tednu sprejela nekatere zaključke, na podlagi katerih bodo v sodelovanju s pravniki pristojnih ministrstev v dveh tednih pripravili predloge sistemskih spremembe za ureditev romske problematike.

 

Kot je za portal Moja Dolenjska povedal Olaj, jim je uspelo začetno stanje v delovni skupini, ki ga lahko označi s sintagmo “nič se ne da”, uspešno spremenili v razmišljanje, da “je vse mogoče”. Pri tem so v veliki meri pomagali župani, ki so tudi sami najbolj zainteresirani, da pridejo do ustreznih sistemskih sprememb.

Kot je navedel, gredo predlagane sistemske spremembe v smeri krepitve zavezanosti staršev za šolanje svojih otrok. Neizpolnjevanje teh starševskih dolžnosti bo imelo posledice pri izplačevanju socialnih transferjev.

Zlorabe socialnih transferjev bodo vplivale na to, da bodo le ti v večji meri izplačevani v funkcionalni obliki. Glede večje zaposljivosti in možnosti lažje integracije v družbo se predvideva, da se bo instrument “javnih del” podaljšal iz dveh let za določene skupine ljudi na štiri leta.

Neupravičeno streljanje v naselju s katerim koli orožjem bo kaznivo, kar do zdaj v vseh primerih ni bilo. Glede “prepogostega” pogojnega kaznovanja in povratništva trenutno še ni konsenza predloga rešitve, se pa delo v tem segmentu nadaljuje.

“Zasleduje se cilj, da se vladi decembra predlagajo oblikovane sistemske rešitve, ki bodo v prihodnje zajezile ali vsaj opazno omilile ‘romsko’ problematiko in ustvarile pogoje za varnejše življenje v skupnosti. Se pa razume, da bo potrebno sprejete predloge še ustrezno implementirati v določenih predpisih. Nadejam se, vsaj sedaj tako kaže, da obstaja za to dovolj politične volje,” je navedel za portal.

M. P.