Revija Lupa: Občina Brežice primer dobre prakse na področju skrbi za mlade družine

Foto: Občina Brežice

Revija Lupa je v aprilski številki posvetila enega od osrednjih člankov mladim družinam ter skrbi zanje na lokalni ravni. V prispevku je Občina Brežice izpostavljena kot ena od treh najbolje ocenjenih občin na področju skrbi za mlade družine.

 Sistem vrtcev

Poleg stanovanj in delovnih mest so za kakovost življenja mladih družin pomembni vrtci, tako prosta mesta v vrtcih kot cene programov ter prostorski pogoji za vrtce. Občina zagotavlja kakovosten sistem vrtcev po enotni ceni, zagotavlja mesta za vse otroke, ki jih starši želijo vpisati v vrtec, letno namenja več kot tri milijone evrov za doplačilo programov vrtca in s tem staršem niža stroške predšolske vzgoje, dobršen del proračunskih sredstev pa namenja tudi za gradnje in obnove vrtcev ter šol.

 Občinske investicije v vrtce

Leta 2014 je bil dokončan novi vrtec Mavrica Brežice (investicija v višini 5,7 milijona evrov), v letu 2017 pa vrtec in šola Cerklje ob Krki (vrednost investicije 6,6 milijona evrov). Ker želi občina ohraniti kakovost in vsem otrokom in vzgojiteljem ter učiteljem omogočiti primerne pogoje za učenje in delo nadaljuje z investicijami na področju vzgoje in izobraževanja.

Plani za naprej

V letu 2018 se pripravlja projektna dokumentacija za ureditev prostorov za potrebe predšolske vzgoje in osnovnošolskega izobraževanja za Osnovo šolo Artiče na obstoječi lokaciji. Najprej bo izvedena izgradnja vrtca pri OŠ Artiče, v prihodnjih letih sledi gradnja šole. Občina načrtuje tudi nakup prostorov nekdanje pošte v Globokem, ki jih bo preuredila za potrebe vrtca pri Osnovni šoli Globoko. Začel se bo postopek za izbor izdelovalca projektne dokumentacije za rekonstrukcijo dotrajane stavbe vrtca pri Osnovni šoli dr. Jožeta Toporišiča Dobova, ki je še edini preostali od treh montažnih objektov na področju predšolske vzgoje in osnovnošolskega izobraževanja v občini. Vrednost načrtovanih investicij v nove prostore za vrtce v naslednjih letih je ocenjena na štiri milijone evrov, so sporočili iz Občine Brežice.

O članku v reviji Lupa glede učinkovite skrbi predšolsko vzgojo v občini župan Ivan Molan:

Vir: Občina Brežice

N. N.