Regres 2018 – kdaj bo izplačan in koliko?

pixabay

V letu 2018 bo regres bo znašal najmanj 842,79 evra bruto oziroma 638 evrov neto in pripada vsakemu delavcu, ki mu pripada tudi pravica do letnega dopusta. Delodajalci morajo regres svojim zaposlenim izplačati vključno do 30. junija.

Minimalna višina regresa

Višina minimalnega regresa je zakonsko določena z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1). s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti pa je lahko določen tudi višji znesek regresa. Najvišji znesek regresa za letni dopust, od katerega še ni potrebno obračunati prispevkov za socialno varnost je 70 odstotkov povprečne plače v RS za predpretekli mesec. Zadnji znani podatek o višini povprečne plače je objavljen na straneh Statističnega urada.

Regres v primeru krajšega delovnega časa

V primeru, ko delavec ni zaposlen za celo koledarsko leto, mu pripada sorazmerni del letnega dopusta glede na trajanje zaposlitve v koledarskem letu pri delodajalcu. Kar pomeni, da ima pravico do sorazmernega dela regresa za letni dopust.

Delovni čas ne vpliva na pravico do regresa, vpliva pa na njegovo višino. ZDR-1 določa, da ima delavec, ki dela krajši delovni čas, pravico do sorazmernega regresa za letni dopust. Razen v primerih, ko dela krajši delovni čas v skladu s 67. členom ZDR-1. Torej, če ima delavec denimo skrajšan delovni čas zaradi starševstva, mu pripada celotni regres, so opozorili na spletni strani Data.

Regres 2018 se mora delavcu izplačati najpozneje do 1. julija 2018. S kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti se ob nelikvidnosti delodajalca lahko določi poznejši rok izplačila regresa, vendar najpozneje do 1. novembra tekočega koledarskega leta.

Regres v javnem sektorju

Z letom 2018 se za vse zaposlene v javnem sektorju, tudi tiste z višjimi plačami, uveljavi regres za letni dopust v višini zakonskega minimuma. Do sedaj je namreč veljalo, da so javni uslužbenci, ki so bili uvrščeni v višji plačni razred, dobili nižji regres kot tisti, ki so prejemali nižje plače.

Višina pokojnine in regres

Višina letnega dodatka oziroma regresa za upokojence je odvisna od višine pokojnine oziroma nadomestila v mesecu izplačila letnega dodatka, pojasnjujejo na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ). V letošnjem letu bodo upokojenci dobili največ 410 evrov, najmanj pa 100 evrov regresa. Regres 2018 bodo sicer upokojenci dobili skupaj julijskimi pokojninami, torej 31. julija.

Vir: ZPIZ

K. J.