Regionalna razvojna agencija bo sofinancirala štipendije

(vir: pixabay.com)

Regionalna razvojna agencija Zasavje ima že nekaj dni objavljen javni razpis za sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko oziroma študijsko leto 2018/2019. Na voljo je 210.000 evrov, prijaviti pa se je mogoče do porabe sredstev oziroma najpozneje do 30. septembra.

Po razpisu se lahko sofinanciranje dodeli od vključno šolskega oziroma študijskega leta 2018/2019 do zaključka trenutnega izobraževalnega programa posameznega štipendista oz. najpozneje do 31. oktobra 2022.

Delodajalec lahko uveljavlja sofinanciranje za že izplačane kadrovske štipendije, če je bila pogodba o štipendiranju sklenjena s štipendistom med tekočim šolskim ali študijskim letom z veljavnostjo od začetka šolskega ali študijskega leta, pod pogojem, da zneske kadrovskih štipendij, ki so že zapadli ob podpisu pogodbe o štipendiranju, izplača najkasneje v 30 dneh od sklenitve pogodbe o štipendiranju ne glede na datum podpisa pogodbe o sofinanciranju kadrovskih štipendij delodajalcu.

Sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem znaša 50 odstotkov dodeljene in izplačane kadrovske štipendije, vendar največ v višini 30 odstotkov minimalne plače.

Vsak kadrovski štipendist, za katerega delodajalec uveljavlja sofinanciranje kadrovske štipendije, mora imeti v šolskem oziroma študijskem letu 2018/2019 status dijaka ali študenta in ne sme biti v delovnem razmerju.

M. A.