Praznik Občine Krško; nadaljujejo z večjimi naložbami

Vir: Občina Krško

V letu 2016 je imela Občina Krško 32 milijonov evrov prihodkov in 31,3 milijona odhodkov. Med večjimi projekti oz. naložbami leta 2016 je zagotovo nadaljevanje gradnje krške obvoznice. V lanskem oktobru je bila podpisana zgodovinska pogodba za nadaljevanje izgradnje krške obvoznice z izgradnjo tretjega krškega mostu s krožiščem in navezavo do Megadoma v vrednosti 4,7 milijona evrov, dela pa so že v polnem teku. Med večjimi je župan izpostavil energetske sanacije in obnove osnovnih šol v Krškem in Koprivnici ter rekonstrukcije in obnove številnih cestnih odsekov, kolesarskih poti …

Nekaj informacij o gradnji krške obvoznice

Gre za novogradnjo mostu preko Save pri Žadovinku z navezavo na sedanjo mestno cesto 192055 Megadom – Mercator ter nato na glavno cesto G1-5, v skupni dolžini glavne smeri 530 metrov (od tega je most 274,29 metra). Zaključek gradnje tako mostu kot priključne ceste z navezavo na občinsko cesto, vključno z vsemi komunalnimi vodi in pridobitvijo vseh dovoljenj, je predviden za konec marca 2019.

Vir: Občina Krško.

Dela za izgradnjo mostu pri Žadovinku in priključne ceste z navezavo na občinsko cesto pri Megadomu, ki predstavlja 3. fazo obvoznice Krško, v vrednosti 4.736.074,14 EUR, financirata Direkcija RS za infrastrukturo v višini 3.400.770,69 EUR in Občina Krško v višini 1.335.303.45 EUR.

Tudi leto 2017 investicijsko naravnano

Kot je pojasnil župan Občine Krško mag. Miran Stanko, v skladu s sprejetim predlogom proračuna za naslednji dve leti za leto 2017 prihodki Občine Krško znašajo 34,8 milijona evrov, za leto 2018 bodo ti 36,8 milijona, odhodki pa 35,5 milijona evrov za leto 2017 in 35,4 milijona za leto 2018. Večji delež odhodkov predstavljajo naložbe in programi na področju družbenih dejavnosti, torej izobraževanja, šolstva, kulture, športa in sociale, ter na področju gospodarske infrastrukture, s poudarkom na vzdrževanju in obnovi cestnega omrežja.

Investicije v družbene dejavnosti

  • Prva faza energetske sanacije osnovne šole v Podbočju. Druga faza se bo izvajala naslednje poletje.
  • Ob koncu šolskega leta se bo začela nadomestna gradnja vrtca pri Osnovni poli Adama Bohoriča.
  • Med letošnje naložbe na področju šolstva so uvrstili tudi obnovo kuhinje, kurilnice in knjižnice v Osnovni šoli Koprivnica.
  • Na področju obnov šol in vrtcev tako v Občini Krško ostanejo še obnova OŠ dr. Mihajla Rostoharja Krško, vrtec Senovo in vrtec v Velikem Podlogu.
  • Na področju športne infrastrukture je v načrtu obnova nogometnega igrišča na stadionu Matije Gubca.

Naložbe v kmetijska gospodarstva

Kot je v nadaljevanju pojasnila direktorica občinske uprave Melita Čopar so načrti na področju gospodarstva usmerjeni predvsem v naložbe v kmetijska gospodarstva: agromelioracije Gorica in komasacija v Velikem Podlogu.

Obnove objektov

V okviru obnove objektov je v načrtu nadomestna gradnja na CKŽ 19 (nekdanja Železnina), zaključeni sta obnova in nadgradnja tržnice.

Gospodarska infrastruktura

Na področju gospodarske infrastrukture sledijo modernizacija cest in ulic (Zdolska cesta, Cankarjeva, Papirniška v Krškem, Bračičeva na Senovem, Veliki Podlog – Gržeča vas – Mali Podlog, odseki cest Stolovnik – Raztez, Sp. Dule – Ivandol – Nemška vas, Koprivnica – Leskovce, Leskovec – Senuše, Planina – Smečice, Rožno – Presladol, Veliki Trn – Smečice, Zdole – Ravne pri Zdolah, rekonstrukcija ceste Senovo – Belo – Reštanj), nove kolesarske povezave, nadaljevanje izgradnje krožišča (Dorc v Brestanici), pločniki (Rožno-Brestanica, D. Leskovec, Sp. Libna – Stari Grad (projekt. dokumentacija), Zdole, Rudarska, Šercerjeva (Senovo)), mostovi (v Anžah zaključen, Tomšičeva), sistem izposoje koles v Krškem, plazovi (Armeško, Vrh pri Površju, Prevole, Cankarjeva (Senovo)), širokopasovne povezave (konec aprila 2400 priključenih na omrežje), nadgradnja kanalizacijskega sistema (Senovo, Brestanica, Leskovec pri Krškem II. faza, Krško, Dolenja vas (Marof)…); komunalna infrastruktura v PC Drnovo – zahod; Gorica, Jelše, Veliki Podlog, Pristava ter nove mrliške vežice v Krškem, na Raki in priprava projektne dokumentacije za pokopališče Stranje.

Odprtje nekaj zaključenih projektov oziroma naložb, ki bodo v mesecu juniju

  • 3. junija, zaključek obnove in nadgradnje tržnice na Vidmu v okviru ribiškega dneva,
  • 5. junija bodo namenu predali novi poslovilni objekt na pokopališču v Brestanici,
  • 6. junija bodo obeležili zaključek energetske sanacije vrtca Pika Nogavička v Leskovcu pri Krškem,
  • 8. junija bodo namenu predali novo krožišče na cesti Drnovo – Križaj v Velikem Podlogu.

Napovednik dogodkov, ki se vrstijo ob prazniku Občine Krško, si lahko pogledate tukaj.

N. N.