Praktično neznano društvo zopet blokira gradnjo HE Mokrice

Upravno sodišče je začasno zadržalo izdajo gradbenega dovoljenja za hidroelektrarno (HE) Mokrice. Celoten postopek med drugim blokira Društvo za preučevanje rib Slovenije, kjer so, kot kaže prepričani, da je nekaj rib bolj pomembnih od ekološke električne energije za desettisoče gospodinjstev, ki bi jih dala HE Mokrice.

 

Gradnja verige hidroelektrarn na Spodnji Savi, ki predvideva pet hidroelektrarn – Boštanj, Blanca, Krško, Brežice in Mokrice – in pripadajočo infrastrukturo, med drugim tudi protipoplavne nasipe, bi se morala sicer po prvotnih načrtih končati že leta 2018, a se je projekta zamaknil zaradi zapletov, ki so nastali po umeščanju v prostor. Postopek namreč blokirajo praktično neznana društva z neznanim številom članov.

Da bi preprečila blokade, je trenutna vlada poleti začela postopek prevlade druge javne koristi nad koristjo ohranjanja narave. Dovolila je prevlado javne koristi energetike – obnovljivih virov energije nad javno koristjo ohranjanja narave. Ocenila je namreč, da bo ta hidroelektrarna kot obnovljivi vir energije bistveno prispevala k učinkovitemu delovanju celotne obstoječe verige elektrarne na spodnji Savi in tako k realizaciji ciljev obnovljivih virov.

Vendar pa sta dve okoljevarstveni organizaciji – poleg Društva za preučevanje rib Slovenije še združenje Rovo – podali tožbi na upravno sodišče. To je minuli torek sklenilo, da do pravnomočne odločitve ne more biti izdano gradbeno dovoljenje za HE Mokrice.

V družbi investitorki Hidroelektrarne na spodnji Savi pravijo, da se lahko postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja kljub temu nadaljuje, je pa do končne odločitve upravnega sodišča onemogočena njegova izdaja.

Prav tako so poudarili, da je izgradnja HE Mokrice načrtovana tako, da bo ustrezno poskrbljeno tudi za okolje. “Gre za izredno dobro zasnovan in neoporečen projekt, s katerim bo uresničenih več pomembnih ciljev tako za državo kot tudi za ljudi, ki živijo na območju med Brežicami in hrvaško mejo,” so zapisali.

M. P.