Pozor tisti, ki še nimate urejenih malih čistilnih naprav

V krajih, kjer je vzpostavljena javna kanalizacija, se morajo lastniki stanovanjskih objektov na njo obvezno priključiti, kjer kanalizacije ni, pa morajo v prihodnje namesto greznic urediti male komunalne čistilne naprave.

Rok za to je bil leta 2015 podaljšan, in sicer do konca prihodnjega leta.

Po stari uredbi o odvajanju in čiščenju komunalnih voda so morali lastniki greznic na območjih, kjer ni kanalizacije ali ta ni načrtovana, do konca leta 2017 greznice zamenjati za male komunalne čistilne naprave. Konec leta 2015 je bila nato sprejeta nova uredba, ki je roke nekoliko spremenila. Med drugim določa, da je v primerih, ko je bila pretočna greznica zgrajena po predpisih, veljavnih v času gradnje, čas za zamenjavo oziroma nadgradnjo greznice v malo komunalno čistilno napravo najpozneje ob prvi rekonstrukciji objekta. V primeru, ko odpadna voda voda iz objekta v okolje odteka brez vsakršnega čiščenja ali pa greznica ni bila narejena po prepisih, pa je rok za zamenjavo do konca leta 2021.

Namestitev povprečne male čistilne naprave stane od 3000 do 5000 evrov, brez upoštevanja stroškov izkopa in dela. Za vgradnjo je potrebno vodno soglasje, lastnik pa je o vgradnji dolžan tudi obvestili občinsko komunalno podjetje.

Ponekod vgradnjo male komunalne čistilne naprave financirajo občine. Občina Bistrica ob Sotli je razpis za sofinanciranje objavila ravno te dni. Z njim bo sofinancirala nakup in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za stanovanjske objekte na območju občine. Sofinancirala bo do 50 odstotkov postavitve omenjene naprave oziroma največ 250 evrov na osebo, ki ima prijavljeno stalno prebivališče na naslovu, kjer bo postavljena. V primeru, ko je na naslovu postavitve naprave stalno prijavljena samo ena oseba, občina sofinancira 500 evrov oziroma največ polovico vrednosti naložbe.

Za sofinanciranje je občina skupaj namenila 10.000 evrov, vlogo pa je treba oddati do 15. novembra.

M. P.