Požar v podjetju Ekosistemi ali Kemis2 (foto)

V četrtek  popoldne je v Novem mestu izbruhnil velik požar v podjetju Ekosistemi, družba za ekološke odpadke , zbiranje in predelavo odpadkov, d. o. o., P.E. Industrijski obrat Zalog v občini Straža.

Ogenj se je razširil na večino objektov v podjetju, ogrožal je tudi bližnji gozd in stanovanjsko hišo v neposredni bližini. Zaradi širjenja dima je bilo evakuiranih 38 prebivalcev bližnjega naselja.

Podjetje Geoplini so preventivno izklopili bližnji plinovod. Požar je gasilo 178 gasilcev GRC Novo mesto, OGP Novo mesto, Straža, Dolenjske Toplice in Žužemberk.

Zaradi vdihavanja dima in lažjih poškodb so reševalci nujne medicinske pomoči iz Zdravstvenega doma Novega mesta, Trebnjega in Črnomlja na kraju oskrbeli 29 gasilcev.

Gasilcem je pri gašenju požara eno uro pomagal tudi helikopter Slovenske vojske. Aktivirani so bili tudi pripadniki Civilne zaščite, Ekološki laboratorij mobilna enota ELME Inštituta Jožef Štefan, Mobilna enota za meteorologijo in hidrologijo Agencije RS za okolje, Nacionalni inštitut za javno zdravje OE Novo mesto, Urada za varno hrano, veterino in varstvo rastlin, KORK-a Krajevna organizacija Rdečega križa, Štab CZ Občine Straža, Poveljnik civilne zaščite RS, Regijski poveljnik CZ za Dolenjsko, vodja Izpostave URSZR Novo mesto ter glavni inšpektor IRSVNDN.

V nadaljevanju vam predstavljamo izjave, ki sta jih za spletni medij podala župana in domačin.

Dušan Krštinc, župan Občine Straža

Župan je včeraj zjutraj za spletni medij povedal: »Ogled podjetja Ekosistemi je omejen, gasilci še dokončno gasijo žarišča in pa tudi intenzivno gasijo samo deponijo. Vsak trenutek se pričakuje tudi prihod vojaškega helikopterja, ki bo gasil z vodo iz reke Krke. Zaenkrat, ta trenutek še vedno velja ukrep evakuacije okoliških prebivalcev in pa tudi ukrep zapiranja prostorov in pa omejitve gibanja. Upam, da bomo tekom dneva požar dokončno pogasili. Seveda pa se pričakuje, da bo požarna straža oziroma samo gašenje trajalo vsaj še 3 dni.«

Izjava domačina

»Na območju bivše Opekarne Zalog se že več let zbirajo odpadki, raznorazni: od plastike do polivinilov. Imajo tudi proizvodnjo lesnih sekancev. Poleg tega pa – kar se verjetno nikoli ne bo izvedelo – so verjetno skladiščili tudi nevarne odpadke. Upajmo, da bo preiskava po tem požaru pokazala dejansko stanje, kaj vse se je tukaj shranjevalo in skladiščilo. Domačini smo večkrat opozarjali na neurejenost, neprimernost opremljenost objektov, ampak pristojne službe niso odreagirale tako, kot bi morale. Zato pa je situacija danes na tem območju takšna, kot je.«

Pogorel je 1 objekt podjetja, kjer so bile na strehi nameščene sončne celice, na srečo je gasilcem uspelo zajeziti požar, da ni zgorel še drugi objekt, ki je imel prav tako nameščene sončne celice, s tem so preprečili možnost eksplozije. Pogorelo je tudi več pomožnih objektov in glavna stavba podjetja.

Navzočim gasilcem, katerih je bilo kar 200;  iz Novega mesta, Žužemberka, Škocjana in Šentjerneja je uspelo preprečiti, da bi se požar razširil na okoliške stanovanjske hiše.

Za spletni medij so gasilci povedali, da je bilo med odpadki: odpaden papir, plastika in ostalo. Kaj je bilo to ostalo, pa niso mogli natančno določiti, saj so odpadki v vrečah oz. balah. Tudi med pogovorom z njimi so se mnenja gasilcev o tem, kaj je bilo in je v teh balah, razlikovala.

Domačini pa so še povedali, da so se mimo njihovih hiš vozili predvsem kamioni v lasti Dinosa. V preteklosti pa so vozili kamioni tudi iz ostalih regijskih tovarn. Zato pri njih zdaj obstajata predvsem bojazen in strah, da so goreli tudi kemični odpadki, na kar so opozarjali že vrsto let.

Ali prepoznate tukaj kakšno podobnost z Kemisom?