Pot proti Ljubljani bo znova nekoliko hitrejša

Največ dela bo z odstranjevanjem betonskih ločilnih ograj na delu odseka v smeri proti Ljubljani.

Družba za avtoceste je po skoraj treh mesecih zaključila obnovo avtocestnega odseka Višnja Gora v smeri iz Ljubljane proti Novemu mestu, kar pomeni, da bo vožnja iz Posavja in Dolenjske v Ljubljano ter nazaj znova nekoliko hitrejša. Zaradi obnove sta bila namreč na odseku v smeri pri Ljubljani odprta le dva vozna pasova, v nasprotni smeri pa je promet dopoldne potekal po enem, popoldne pa po dveh pasovih.

Zaradi tega je v preteklih dveh mesecih zlasti na višnjegorskem klancu prihajalo do zastojev, posebej v prometnih konicah v smeri proti Novemu mestu.

Delovne zapore avtocesti v smeri iz Ljubljane proti Novemu mestu so delavci Darsa odstranili včeraj, medtem ko naj bi jih v nasprotni smeri proti Ljubljani odstranili predvidoma do konca tedna. Največ dela bo z odstranitvijo nizkih betonskih ločilnih ograj, zaradi česar lahko še pričakujemo kakšen zastoj.

V treh mesecih je Dars na višnjegorskem odseku avtoceste v smeri iz Ljubljane proti Novemu mestu nekoliko razširil in na novo preplastil cestišče, še vedno pa na odseku ostajata zgolj dva vozna pasova. So pa naredili nekaj novih odstavnih niš, zamenjali zaščitne ograje in dodatno zaščiti brežine.

Dela na odseku so izvedli CGP, Mapri proasfalt in PZG, pogodbena vrednost pa znaša nekaj manj kot pet milijonov evrov.

Na vprašanje, zakaj se niso odločili za razširitev avtoceste z dodatnim tretjim pasom, na Darsu odgovarjajo: “Glede postopka gradenj novih avtocest, priključkov in širitve avtocest z dograditvijo novega pasu pojasnjujemo, da je zanje treba predhodno na ravni države (ki da tudi pobudo) sprejeti državni prostorski načrt.”

M. P.