Poslanec Tomaž Lisec: Ali pri shodih pravila oz. zakoni veljajo za vse enako?

Tomaž Lisec, poslanec SDS (vi: arhiv)

Ministrstvo za notranje zadeve je že dan po imenovanju nove vlade umaknilo soglasje za prve tožbe, vložene zoper posameznike, povezane z zahtevki za povrnitev stroškov policiji na neprijavljenih shodih v zadnjih dveh letih.

Sevniški poslanec Tomaž Lisec (SDS) je nato že 3. junija na Tatjano Bobnar, novo ministrico za notranje zadeve v vladi Roberta Goloba, naslovil poslansko vprašanje.

Poslansko vprašanje v nadaljevanju objavljamo v celoti:

“6. člen Zakona o javnih zbiranjih pravi “Prepovedano je organizirati shode oziroma prireditve z namenom, da bi se na njih izvrševala kazniva dejanja oziroma pozivalo k izvrševanju kaznivih dejanj, ali z namenom povzročanja nasilja, motenja javnega reda oziroma oviranja javnega prometa.”

10. člen pravi “Organizator mora shod oziroma prireditev organizirati tako, da bo poskrbljeno za red, da ne bosta ogrožena življenje in zdravje udeležencev ali drugih oseb oziroma premoženje, da ne bo ogrožen javni promet in da ne bo nedopustno obremenjeno okolje. Organizator mora določiti vodjo. Vodja je lahko oseba, ki je stara najmanj 18 let in ima ustrezne psihofizične sposobnosti za opravljanje nalog vodje. Glede na značaj shoda oziroma prireditve in pričakovano število udeležencev mora organizator za zagotavljanje reda na prireditvenem prostoru zagotoviti rediteljsko službo.”

11. člen pravi tudi “Organizator shoda mora shod prijaviti najmanj tri dni pred dnevom shoda, organizator prireditve pa najmanj pet dni pred dnevom prireditve.”

Zato me zanima:

1. Je prihajalo med neprijavljenimi protesti ob petkih do nasilja, motenja javnega reda oziroma motenja javnega prometa?

2. So vodje neprijavljenih shodov upoštevali 10. člen Zakona o javnem zbiranju?

3. So organizatorji na neprijavljenih shodih ob petkih zagotovili rediteljsko službo?

4. V času po koroni in v času pred in med poletjem bo organiziranih ogromno shodov in prireditev. 11. člen zakona še velja in ga je potrebno upoštevati in spoštovati?

Da organizatorji vedo, ali se je potrebno truditi s prijavami, dovoljenji lastnikov, soglasji lokalnih skupnosti, rediteljskimi in varnostnimi službami, soglašanjem zdravstvenih domov in gasilskih društev, zaporami cest in poti, elaborati glede hrupa itd.

Verjetno se isto sprašujejo tudi policisti in zaposleni na Upravnih enotah.

Da vemo ali veljajo pravila oziroma zakoni za vse.”

Čeprav bi morala Bobnarjeva na vprašanja poslanca odgovoriti najpozneje v 30 dneh, to je do 3. julija 2022, odgovora še ni, kakor je to razvidno iz spletišča državnega zbora. (dz-rs.si) in Poslanska vprašanja in pobude

M. P.