Posavje dosega 82,8 odstotka povprečne razvitosti Slovenije

Posavje

Leta 2017 je povprečna bruto plača v Posavju znašala 1527 evrov, kar je regijo med 12 slovenskimi regijami uvrščalo na sedmo mesto. Na sedmem mestu je bila tudi po bruto domačem proizvodu na prebivalca, ki je znašal okoli 16.200 evra, prav tako po razvitosti. Ta je v Posavju znašala 82,8 odstotka povprečne razvitosti Slovenije.

Največjo povprečno bruto plačo v Sloveniji so v letu 2017 beležili v osrednjeslovenski regiji, znašala je 1794 evrov, najmanjšo pa v primorsko-notranjski regiji, znašala je 1431 evrov. Povprečna bruto plača v Sloveniji je bila leta 2017 1627 evrov, torej 100 evrov več kot v posavski regiji.

Posavke družbe so bile v letu 2017 po ustvarjenem čistem dobičku med regijami šele na devetem mestu. Skupaj so ustvarile 80 milijonov čistega dobička, pri čemer so precej zaostale za družbami v nekaterih drugih regijah. V osrednjeslovenski regiji so na primer podjetja ustvarila skoraj 1,5 milijarde dobička, v Savinjski regiji pa skoraj 430 milijonov evrov. So pa podjetja v posavski regiji ustvarila le 36,5 milijona čistega dobička.

V Posavju je bilo leta 2017 sicer 1492 gospodarskih družb, od tega 11 velikih, 26 srednje velikih ter 1455 majhnih in mikro.

Na splošno je v regiji največ predelovalne dejavnosti (tretjina), podjetij, ki se ukvarjajo s preskrbo z električno energijo (nekaj manj kot 30 odstotkov), nekaj je prometa in skladiščenja (13 odstotkov) ter gradbeništva (5,8 odstotka) in trgovine (8,8 odstotka).

M. R.