Pokojnine: Najvišja pokojnina 2.512 evrov in najnižja 207 evrov

pixabay.com

V Posavju je 19.457 upokojencev, od tega jih 13.729 prejema starostno. pokojnino, 2.315 je prejemnikov invalidske pokojnine, 3.213 pa jih prejema družinsko in vdovsko pokojnino. Preverili smo, kakšne pokojnine prejemajo upokojeni v posamezni občini, objavljamo pa tudi podatke o najvišjih izplačanih pokojninah v Posavju.

Najvišje starostne pokojnine v povprečju prejemajo upokojeni v občini Radeče, sledita Krško in Brežice. Bruto pokojnine v teh občinah so preko 650 evrov in so blizu slovenskega povprečja. Najnižje pokojnine prejemajo upokojeni v občini Bistrica ob Sotli, v povprečju manj kot 500 evrov. Starostno upokojene v tej občini so 203 osebe.

Razlika med najvišjo in najnižjo povprečno starostno pokojnino med posameznimi občinami je 152 evrov mesečno.

Največ invalidskih upokojencev je v Krškem. Podatki pa kažejo, da pri invalidskih pokojninah razlike niti niso tako velike. Po občinah znašajo od 478 do 543 evrov mesečno. Najnižje so ponovno v Bistrici ob Sotli.

Družinskih in vdovskih pokojnin je 3.213. Najvišje so v Radečah (480 evrov), najnižje pa v Bistrici ob Sotli, kjer je povprečna pokojnina samo 327 evrov.

Morda še zanimivost: posavski upokojenec je v povprečju star med 69 let in 3 mesece (v Sevnici) in 71 let v Kostanjevici na Krki.

Ob tem ni nepomembno, da je stopnja revščine pri 618 evrih mesečno.

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) je objavil tudi podatke o najnižji pokojnini, ki jo je izplačal marca. To je bilo 207,26 evra.

Kaj pa najvišje pokojnine?

Podatki za marec 2018 kažejo naslednja izplačila, ZPIZ imen “srečnežev” ne navaja:

  • najvišja izplačana neto pokojnina:                            2.512,54 evra
  • najvišja izplačana neto delna pokojnina:                   1.397,26 evra
  • najvišja izplačana neto invalidska pokojnina:             1.682,50 evra
  • najvišja izplačana neto družinska pokojnina:             1.267,55 evra
  • najvišja izplačana neto vdovska pokojnina:               1.267,58 evra

Podatki o pokojninah po občinah so prikazani v naslednji tabeli.

UŽIVALCI POKOJNIN PO OBČINAH, 12/2017
Občina Starostne pokojnine Invalidske pokojnine Družinske in vdovske pokojnine Skupaj pokojnine
Število Povp. znesek bruto pokojnine Število Povp. znesek bruto pokojnine Število Povp. znesek bruto pokojnine Število
Bistrica ob Sotli    203 498,74   52 478,77     72 327,14    327
Brežice 4.313 610,26 753 506,28 1.018 383,63 6.084
Kostanjevica na Krki    436 590,25   84 537,09     92 371,67    612
Krško 4.477 650,74 920 535,61 1.137 439,11 6.534
Radeče   928 651,22 122 543,30    203 480,48 1.253
Sevnica 3.372 618,11 584 483,86    691 394,59 4.647
Skupaj: 13.729   2.515   3.213   19.457

Vir: Zavod za invalidsko in pokojninsko zavarovanje (ZPIZ). Povprečne pokojnine so za december 2017.

C. R.