Poglejte, kako ravnati ob potresu

Po potresu v Posočju.

Slovenija leži na potresno nevarnem območju, zato so potresi pogosti. Potresa ne mogoče napovedati, prav tako ga ni mogoče preprečiti, se pa lahko pripravite.

In kako ravnati, če zaznate potres?

Med potresom ostanite mirni. Ne tecite iz stavbe. Ne uporabljajte dvigal ali stopnic in ne skačite skozi okna. Oddaljite se od oken in drugih steklenih površin, poiščite zaklon na varnem mestu in si zaščitite glavo.

Če ste zunaj, se oddaljite se od stavb, reklamnih panojev, semaforjev, svetilk javne razsvetljave, daljnovodov, dreves in podobno. Če ste na strnjenem pozidanem območju in se ne morete oddaljiti od stavb, poiščite v vratnih odprtinah zaščito pred padajočimi predmeti in si zavarujte glavo.

Po potresu lahko sledijo tudi močnejši popotresni sunki, zato med njimi ravnajte enako kot ob potresu. Po svojih močeh in sposobnostih pomagajte tistim, ki potrebujejo pomoč. Preglejte stanje vaše stavbe in poškodbe na njej. Če opazite, da je konstrukcija poškodovana, ne vstopajte v stavbo. Počakajte na oceno usposobljenih strokovnih ekip. Če poškodbe konstrukcije stavbe od zunaj niso opazne, v stavbo vstopite previdno. Zaradi črepinj, razbitin in drugega porušenega materiala ter nevarnih predmetov se primerno oblecite in obujte. Po potrebi zaprite ventil plinovodne in vodovodne napeljave ter izklopite elektriko.

Po potresu obstaja velika nevarnost za eksplozijo ali požar, ki ju lahko povzroči že manjša iskra. Zato za razsvetljavo uporabite baterijske svetilke ali svetilne palice. Ne prižigajte vžigalic ali sveč in ne uporabljajte odprtega ognja ter ne kadite. Pred ponovno uporabo poskrbite za strokovni pregled dimnika, kurilnih naprav ter vodovodne, kanalizacijske, plinske in električne napeljave.

Če ostanete ujeti v ruševinah, ostanite mirni. Usta in nos prekrijte s priročnim zaščitnim sredstvom (robcem, krpo, delom oblačila ipd.). V enakomernih presledkih udarjajte s predmetom po kovinski napeljavi ali zidu.

A. M.