Podpisali pogodbo za izvedbo hidravličnih izboljšav vodovodnega sistema v Brežice in Bistrici ob Sotli

Os leve proti desni (župan Bistrice ob Sotli Franjo Debelak, minister mag. Andrej Vizjak, župan Brežic Ivan Molan, direktor HPG Brežice Nikola Marković) | Avtor Občina Brežice

Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak se je udeležil slovesnega podpisa pogodbe za izvedbo hidravličnih izboljšav vodovodnega sistema v občinah Brežice in Bistrica ob Sotli. Vrednost projekta, ki ga občini izvajata v okviru Dogovora za razvoj razvojne regije Posavje, je 6,67 milijona evrov, od tega bo Kohezijski sklad prispeval 4,09 milijona evrov, ministrstvo za okolje in prostor pa 722.000 evrov.

Gre za skupen projekt občin Brežice in Bistrica ob Sotli, v katerem so zajete hidravlične izboljšave vodovodnega sistema v občini Bistrica ob Sotli in treh vodovodnih sistemov v občini Brežice.

V okviru projekta bo zagotovljena dolgoročna varna, kakovostna in zanesljiva vodooskrba na območju občin Brežic in Bistrica ob Sotli, ki predstavljata zaključeno celoto, saj se vodovodna sistema v občinah s tem projektom povezujeta. Izvedba projekta bo zagotovila hidravlično izboljšavo cevovodov in pripadajočih objektov, optimizacijo vodovodnega sistema in zmanjševanje vodnih izgub na obeh vodovodnih sistemih.

Obenem bosta vodovodna sistema predstavljala rezervni vodni vir v primeru večjega izpada oz. motene dobave pitne vode v eni ali drugi občini, saj bosta vodovodna sistema na meji med občinama, natančneje v novo predvidenem jašku pri gradu Bizeljsko, povezana.

Minister Vizjak je izrazil zadovoljstvo, da se skozi takšne konkretne projekte udejanja ustavna pravica do zdrave pitne vode. Spomnil je, da bodo sredstva za manjše vodovodne sisteme in manjše sisteme za čiščenje in odvajanje odpadnih voda na voljo tudi v načrtu za okrevanje in odpornost. Predvidoma decembra bosta objavljena dva razpisa za tovrstne projekte v vrednosti dobrih 107 milijonov evrov.

Občini Brežice in Bistrica ob Sotli bosta s projektom povečali zanesljivost oskrbe prebivalstva s pitno vodo.

Po izvedbi projekta bo imelo boljšo pitno vodo zagotovljeno 3256 prebivalcev – 1126 prebivalcev občine Bistrica ob Sotli in 2130 prebivalcev občine Brežice.

V postopku javnega naročanja je bil za izvajalca del kot najugodnejši ponudnik izbrano podjetje HPG Brežice, v partnerstvu z družbo Kostak. Vrednost del po pogodbi znaša 6,46 milijona evrov z DDV. Začetek del na terenu je previden v začetku leta 2022, zaključek pa je načrtovan v oktobru 2023.

M. P.